Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Kontrowersje wokół kosztów uzyskania przychodów

Zmiany z 2012 r. – praktyczne rozwiązania, najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Koszty uzyskania przychodów od wielu lat podlegają dokładnej kontroli. Urzędy Skarbowe często kwestionują wydatki zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów poczynając od samej zasadności tych wydatków, na odpowiednim udokumentowaniu kończąc. Jest to pole najczęstszych konfliktów pomiędzy organami podatkowymi a przedsiębiorcami.

Liczne niespójne czy wręcz rozbieżne interpretacje w indywidualnych sprawach powodują coraz większe poczucie niepewności. Sejm uchwalił istotne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące rozliczania różnic kursowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 r. i również są przedmiotem kontrowersji. Dlatego zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie, które pomoże rozwiać najistotniejsze wątpliwości.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę, która pozwoli rozstrzygnąć niejasności przy kwalifikacji określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Podczas szkolenia trener  omówi stan prawny na czerwiec 2012 r/, odniesie się do najnowszych orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych.

 • główni księgowi, pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń kosztów uzyskania przychodów,
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • kadra zarządzająca, przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy,
 • pracownicy działów prawnych,
 • właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych i księgowych, doradcy podatkowi.

Szczególnie polecamy:

 • Wydatki na nabycie usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów w 2012 r.
 • Koszty poniesione w walutach obcych oraz różnice kursowe – zmiany od 2012 r.
 • Środki trwałe jako koszt uzyskania przychodów w 2012 r. – problemy praktyczne
 1. Rozliczania kosztów uzyskania przychodów w czasie – kontrowersje
 • data poniesienia kosztu,
 • związek wydatków z przychodami, w tym koszty pośrednio związane z przychodami,
 • kwalifikacja opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym – określenie momentu poniesienia kosztu,
 • nieodpłatne i częściowo nieodpłatne świadczenia – zapisy minimalizujące ryzyko.
 1. Wydatki na reprezentację i reklamę jako koszty uzyskania przychodów w 2012 r.
 • jak rozumiana jest reprezentacja w prawie podatkowym,
 • usługi marketingowe, w tym podatkowe skutki sponsoringu,
 • doradztwo i usługi szkoleniowe,
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników – najnowsze, kontrowersyjne interpretacje
 • spotkania i szkolenia kontrahentów
 1. Koszty poniesione w walutach obcych oraz różnice kursowe – zmiany od 2012 r.
 • jak przeliczać wartości wyrażone w walutach obcych – średni kurs NBP a kurs faktyczny banku – uwaga ważne zmiany
 • ujemne i dodatnie różnice kursowe,
 • barter a różnice kursowe,
 • chwila otrzymania faktury a przeliczanie wartości.
 1. Środki trwałe jako koszt uzyskania przychodów w 2012 r. – problemy praktyczne związane z ustalaniem wartości początkowej środka trwałego:
 • klasyfikacja środków trwałych a stawki amortyzacyjne (w tym amortyzacja jednorazowa),
 • środki trwałe wniesione aportem – zmiany z 2011 r.
 • odsetki od kredytu i różnice kursowe a wartość środka trwałego,
 • jak rozliczyć straty w środkach trwałych.
 1. Koszty uzyskania przychodu – częste problemy
 • nieściągalne wierzytelności i kary umowne,
 • wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego,
 • praktyki absolwenckie,
 • szczególne koszty osobowe – akcjonariusze i członkowie zarządu.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły