Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Kontrola w aptece

jak się do niej przygotować - warsztaty praktyczne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Lista instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli w aptekach jest długa, podobnie jak lista obowiązków, którymi obciążeni są właściciele i kierownicy aptek. Jak przygotować się do kontroli? Co może sprawdzać przedstawiciel instytucji, a które jego żądania są bezpodstawne?  Jak czytać protokoły pokontrolne? Jakie są sposoby przygotowania się do kontroli i co wpływa na wybór tego sposobu?

Tego wszystkiego będzie się Państwo dowiedzieć na szkoleniu przygotowanym w oparciu o rzetelną wiedzę i praktyczne przykłady.

 • kierownicy aptek
 • inne osoby uczestniczące w zarządzaniu apteką

Celem szkolenia jest przygotowanie osób uczestniczących w zarządzaniu apteką do kontroli przeprowadzanych przez instytucje publiczne, takie jak NFZ, GIF, GIS, PIP, US, ZUS, jak i instytucje certyfikujące. Jego elementem jest też przekazanie uczestnikom wiedzy o prawach i obowiązkach podmiotów prowadzących apteki w obliczu kontroli przeprowadzanej przez instytucje publiczne, jak i uprawnieniach i obowiązkach tych instytucji.

Każdy uczestnik otrzyma dwa punkty edukacyjne „miękkie”.

 1. Podstawowe informacje o kontrolach instytucji publicznych i instytucji certyfikujących
 • instytucje przeprowadzające kontrole
 • pojęcia prawne istotne dla kontroli,
 • rodzaje kontroli
 1. Uprawnienia i obowiązki podmiotów prowadzących apteki w obliczu kontroli oraz podmiotów prowadzących kontrolę
 • źródła uprawnień i obowiązków obu stron,
 • główne uprawnienia przysługujące podmiotom prowadzącym apteki i podmiotom kontrolującym
 • główne obowiązki obciążające podmioty prowadzące apteki i podmioty kontrolujące
 1. Jakich informacji mogą żądać podmioty kontrolujące i apteki?
 • informacje, których mogą żądać wszystkie/niektóre podmioty kontrolujące
 • informacje dla aptek
 1. Sposoby przygotowania się do kontroli
 • czynniki wpływające na wybór sposobu przygotowania się do kontroli
 • stałe i incydentalne przygotowanie się do kontroli
 1. Praktyczne problemy związane z kontrolą i przygotowaniem się do niej (case study)
 2. Wzory protokołów pokontrolnych różnych instytucji i problem możliwości kwestionowania ustaleń widniejących w tych protokołach
  • elementy typowe składające się na protokół pokontrolny
  • elementy szczególne składające się na protokoły pokontrolne poszczególnych podmiotów przeprowadzających kontrolę
  • kwestionowanie ustaleń zawartych w protokołach pokontrolnych.
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły