Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Komunikacja i etykieta w międzykulturowych kontaktach biznesowych

…czyli jak skutecznie działać w warunkach różnorodności kulturowej

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Coraz częściej w profesjonalnych kontaktach biznesowych, przy negocjacjach czy przedstawianiu oferty ważniejsza niż cena okazuje się umiejętność czy dobrze odczytamy i zrozumiemy czasami głęboko skrywane wartości i zwyczaje kontrahentów zagranicznych. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jeszcze bardziej podkreśla znaczenie kompetencji międzykulturowych, które stają się niezbędne by z powodzeniem działać na rynkach światowych.  Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat różnic kulturowych i nabycie praktycznych umiejętności efektywnego ich wykorzystania w praktyce zarządzania i w biznesie.

Szkolenie jest dostępne też w formule zamkniętej.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o

 • osobach na co dzień biorący h udział w spotkaniach biznesowych oraz reprezentujących firmę na zewnątrz menedżerach, kierownikach,
 • przedstawicielach, handlowcach,
 • specjalistach ds. marketingu i PR,
 • wszystkich tych pracownikach, którzy mają częsty kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będę bardziej świadomi wpływu wartości kulturowych na zachowania swoje i innych. Zrozumieją jak i kiedy różnice kulturowe wpływają na biznesowe interakcje i procesy, a dzięki temu będą sprawniej komunikować się w środowisku wielokulturowym. Doświadczony trener, od lat działający na międzynarodowej arenie będzie omawiać najważniejsze aspekty wpływające na sukces w spotkaniach biznesowych.

 1. Komunikacja interkulturowa i jej charakterystyka
 1. Specyfika komunikacji interkulturowej
 2. Podział kultur na wysokiego i niskiego kontekstu – konsekwencje dla rozmów i spotkań biznesowych
 3. Styl komunikacji ekspresyjnej i powściągliwej, ceremonialnej i nieceremonialnej – co wybrać w konkretnej sytuacji?
 1. Konsekwencje zmiennych kulturowych dla funkcjonowania organizacji i biznesu – analiza konkretnych sytuacji z praktyki gospodarczej
 1. Najważniejsze różnice kulturowe: Europa, USA , Ameryka Południowa, Bliski Wschód, Japonia oraz Chiny,
 2. Spotkania służbowe – różnice w organizacji i terminach,
 3. Jak przygotować ofertę swojej firmy pod kątem preferencji w  różnych kulturach
 4. Najważniejsze różnice w znaczeniu gestów, mimiki twarzy, kontaktu wzrokowego oraz proksemiki.
 1. Zjawisko szoku kulturowego – jak je zminimalizować
 1. Wieloaspektowy charakter szoku kulturowego
 2. Strategie akulturacji – czyli jak radzić sobie w odmiennej kulturze
 1. Zwyczaje i etykieta, czyli międzynarodowy język kurtuazji
  1. Protokół dyplomatyczny
  2. Bilety wizytowe i ich funkcje
  3. Organizacja spotkań i przyjęć
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły