Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Jak czytać sprawozdanie finansowe?

4 moduły szkoleniowe, w 4 kolejne piątki wysyłane na adres e-mail, start kursu 07.07.2017

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 4-częsciowy kurs nauczy Państwa czytać sprawozdanie finansowe na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcą lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

MODUŁ I – start kursu – 07.07.2017

Wystąpienie i zaksięgowanie operacji gospodarczej

 1. Wystąpienie i zaksięgowanie transakcji gospodarczej
 2. Operacje księgowane na koniec miesiąca
 3. Rodzaje księgowań (WN /MA) i grupowanie zdarzeń gospodarczych
  dla celów prezentacyjnych
 4. Powiązanie kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ II – 14.07.2017

Budowa sprawozdania finansowego

 1. Budowa bilansu
 2. Struktura rachunku zysków i strat
 3. Trzy rodzaje działalności w cash flow
 4. Elementy zestawienia zmian w kapitale własnym

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ III – 21.07.2017

Analiza sprawozdania finansowego

 1. Prezentacja danych w bilansie i rachunku zysków i strat
  (na co należy zwrócić szczególną uwagę)
 2. Powiązanie pozycji pomiędzy bilansem i rachunkiem zysków i strat
 3. Porównanie w czasie danych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący i poprzedni

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ IV – 28.07.2017

Kształtowanie sprawozdania finansowego

 1. Dane w sprawozdaniu finansowym a polityka rachunkowości
 2. Zmiany oszacowań (korekty błędów z lat ubiegłych) zmiana polityki rachunkowości
 3. Cash flow – najbardziej wiarygodne źródło danych finansowych
 4. Rola biegłego rewidenta w procesie sprawozdawczości finansowej

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

 

Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły