Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Biznesowy panel dyskusyjny

Handel z Turcją - szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców

Wejście na rynek turecki i efektywna współpraca

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Turcja to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. To kraj posiadający wielki i ciągle słabo nasycony rynek wewnętrzny, a także dynamicznie rosnący potencjał kooperacji i atrakcyjną ofertę handlową. Jest to szczególnie istotne w obecnych, kryzysowych czasach. Co więcej, Turcja zaliczana jest do najszybciej rozwijających się gospodarek świata. W latach 2002- 2011 przeciętny wzrost PKB wyniósł 6%. Jest obecnie 16. największą gospodarką świata i 6. Europy.

W minionej dekadzie obrót między Polską a Turcją zwiększył się sześciokrotnie. Wynika to z faktu, iż Turcja pozostaje z Unią Europejską w unii celnej i stara się również o włączenie w struktury UE, a także z polityki rządu tureckiego na rzecz zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Jednakże mimo tych wszystkich przemian kraj ten nadal zachowuje wiele odmiennych i specyficznych zasad i uregulowań występujących w życiu gospodarczym, które warto poznać rozważając możliwości wejścia na turecki rynek.

 • właściciele przedsiębiorstw,
 • osoby rozpoczynające eksport na rynek turecki,
 • osoby zainteresowane pozyskaniem tureckich partnerów biznesowych

Tematyka panelu dyskusyjnego koncentruje się na specyfice rynku tureckiego. Wykładowca przyjrzy się szczegółowo możliwości wejścia na ten rynek, technikom poszukiwania odpowiednich partnerów biznesowych oraz podstawowym zasadom biznesu.
Na podstawie długoletniej praktyki wykładowcy omówione zostaną procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej w Turcji, wyjaśnione kwestie celne i omówione zasady zabezpieczenia praw własności. Skupimy się również na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego w transakcjach handlowych.

 

UWAGA:

istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch panelach gospodarczych dzień po dniu (6.03.2015 odbywa się panel pt. Współpraca gospodarcza Polska - Bliski Wschód)) w cenie rabatowej 998 zł netto od osoby.

Szczegółowe informacje nt. panelu p.t. "Współpraca gospodarcza Polska - Bliski Wschód" znajdują się TUTAJ

 1. Charakterystyka rynku tureckiego i możliwości wejścia na niego
 • analiza rynku
 • wymiana towarowa Polski z Turcją w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.
 • główne sektory gospodarki tureckiej i bariery wejścia (rolnictwo, przemysł w tym samochodowy, maszynowy, tekstylny, rafineryjny, spożywczy, ceramiczny, meblowy, górniczy)
 • zachęty inwestycyjne dla inwestorów w Turcji: preferencje dla przedsiębiorców z sektora MSP
 • przewaga konkurencyjna polskich eksporterów
 • współpraca inwestycyjno-kapitałowa
 • izby przemysłowo-handlowe oraz targi
 • ulgi inwestycyjne
 • bariery w handlu
 • wybór partnerów biznesowych
 1. Praktyka i obyczaje prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji
 • umawianie spotkań/terminy
 • punktualność podczas spotkań
 • między laickością a islamem
 • przestrzeń osobista/przestrzeń publiczna
 • powitania
 • wymiana wizytówek
 • zasady przestrzegania hierarchii
 • dawanie upominków
 • kolacje biznesowe - czas trwania, płatność, napiwki
 • ubiór biznesowy kobiet i mężczyzn
 • przenikanie obszarów biznesowych i prywatnych
 • rozpoczynanie rozmów/bezpieczne tematy
 • forma przedstawiania oferty
 • strategie i taktyki negocjacyjne, język negocjacji
 1. Dostęp do rynku tureckiego
 • warunki dostępu do rynku tureckiego
 • procedury i dokumentacja importowa
 • opłaty i procedury celne – wysokość oraz tryb uiszczania ceł i podatków
 • strefy wolnocłowe
 • ograniczenie wwozowe i wywozowe oraz bariery administracyjne
 • regulacje w sektorze rolno-spożywczym
  oraz import żywności
 • certyfikacja zdrowotna oraz regulacje środowiskowe
 • etykietowanie i znakowanie towarów
 • czasowy wwóz towarów oraz próbek reklamowych
 • wwóz wyrobów sektora tekstylnego
 1. System podatkowy w Turcji
 • ewidencja podatkowa
 • CIT – stawka bazowa i podatek u źródła
 • PIT – progi podatkowe
 • VAT – stawki i wyłączenia podatkowe
 • transakcje bankowe i ubezpieczenia
 • podatek stemplowy
 • podatek konsumpcyjny (OTV)
 • podatek od wzbogacenia
 • podatki gminne
 1. Ochrona własności intelektualnej
 • ochrona patentów i znaków towarowych
 • prawo autorskie
 • prawo własności przemysłowej
 1. Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań i windykacja należności
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły