Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

HACCP i zasady Dobrej Praktyki Higienicznej

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

System HACCP jest wdrażany w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach procesu produkcji lub obrotu środkami spożywczymi. Wymagania systemu HACCP określone są w przepisach rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i obejmują cały łańcuch żywnościowy od produkcji (w tym również produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością) poprzez magazynowanie po handel. Wdrożenie systemu HACCP łączy się z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), które obejmują działania i warunki higieniczne zapewniające kontrolę i bezpieczeństwo żywności - począwszy od lokalizacji i infrastruktury zakładu aż po szkolenia pracowników. Brak wdrożonego systemu HACCP oraz brak szkoleń pracowników są zagrożone karą grzywny. Jak się przygotować do wdrożenia systemu HACCP w przedsiębiorstwie, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i nadzorowanie systemu, jakie są plusy i minusy systemu? - odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w materiałach e-szkolenia.

 • przedsiębiorcy oraz osoby bezpośrednio zajmujące się produkcją, magazynwaniem, dystrybucją i transportem oraz sprzedażą żywności i napojów

W ciągu trzech tygodni otrzymają Państwo trzy lekcje w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Udział w e-szkoleniu pozwoli:

 • sprawnie identyfikować wszystkie zagrożenia mające wpływ na produkcję żywności
 • określić punkty krytyczne w procesie technologicznym, których przekroczenie może doprowadzić do potencjalnych zagrożeń
 • opracować system obserwacji oraz wprowadzić działania korygujące

Moduł 1

Podstawowe wymagania prawne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności

 • regulacje unijne
 • regulacje prawa polskiego
 • podmioty zobowiązane do wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - obowiązki administracyjno-prawne
 • zadania i rola GIS

Moduł 2

System zarządzania bezpieczeństwem żywności

 • Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) - definicja, rola i cele
 • obszary oraz wymogi GHP
 • system HACCP - definicja, rola i cele
 • zależność pomiędzy HACCP a GHP

Moduł 3

Zasady i organizacja HACCP

 • siedem zasad HACCP
 • w jaki sposób należy wprowadzić system HACCP w przedsiębiorstwie?
 • osoby odpowiedzialne za wprowadzenie i nadzorowanie systemu HACCP
 • plusy i minusy systemu HACCP
 • ryzyka związane z brakiem systemu HACCP w przedsiębiorstwie
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły