Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Gospodarka odpadami medycznymi

Zasady postępowania, sprawozdawczość i odpowiedzialność placówek medycznych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

 • prawidłową klasyfikacją poszczególnych odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • prawidłową praktyką w aspekcie gospodarowania odpadami medycznymi  i weterynaryjnymi (w tym zbieraniem, segregowaniem, magazynowaniem oraz transportem i unieszkodliwianiem),
 • obowiązkami jakie ciążą na placówce oraz firmie zajmującej się gospodarowaniem odpadami medycznymi,
 • zasadami prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Do uczestnictwa zapraszamy pracowników placówek ochrony zdrowia, ośrodków szkolenia odwykowego, sanatoriów rehabilitacyjnych dla narkomanów, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, leczniczo-wychowawczych i opiekuńczo-leczniczych, kosmetycznych, a także sanatoriów, hospicjów, przychodni, poradni, punktów lekarskich, praktyk lekarskich, aptek, przychodni weterynaryjnych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają zasady klasyfikacji i postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, metody ich unieszkodliwiania, zasady prowadzenia sprawozdawczości i ewidencji, a także zakres odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o gospodarce odpadami.

 1. Definicja odpadów medycznych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 2. Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 3. Klasyfikacja odpadów medycznych według GIS.
 4. Zasady postępowania z odpadami medycznymi oraz odpadami weterynaryjnymi.
 5. Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych
  i weterynaryjnych.
 6. Zezwolenia związane z gospodarowaniem odpadami.
 7. Sprawozdawczość i ewidencja.
 8. Kontrole i uprawnienia organów kontrolnych.
 9. Kary administracyjne i zakres odpowiedzialności placówek medycznych.
 10. Odpowiedzialność karna kadry zarządzającej za naruszenie przepisów o gospodarce odpadami.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły