Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Gospodarka odpadami i opłaty za korzystanie ze środowiska

Praktyka ustawy Prawo ochrony środowiska oraz warsztat wypełniania formularzy

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W I kwartale 2019 r. mija termin złożenia do Marszałka sprawozdania o odpadach, sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska i raportu do KOBIZE za 2018 rok. Od 24 stycznia 2018 marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - jakie nowe obowiązki ma przedsiębiorca? Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. Szczególnie zapraszamy:

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

Szkolenie przekaże niezbędną wiedzę, która pomoże prawidłowo i precyzyjnie realizować obowiązki związane ze sprawozdawczością. Podczas warsztatów zostaną przećwiczone metody poprawnego wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz wypełnianie formularzy ewidencji.

 

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska:
 • Pozwolenia i decyzje środowiskowe
  • kto musi posiadać pozwolenie
  • kiedy wystarczy zgłoszenie instalacji
  • pozwolenia wodno prawne
 • Rejestr BDO
  • kto musi się zarejestrować
  • gdzie umieszczać numer rejestrowy
  • kary za brak rejestracji
  • obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • obowiązujące stawki i formularze w 2018 r.
  • terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
  • opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 1. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – praktyczne przykłady
  • Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
  • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  • Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki – wspólne wypełnianie wykazu „krok po kroku”
  • Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
  • Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE.
 1. Gospodarka odpadami – najnowsze obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:
 • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
 • Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Obowiązkowa ewidencja odpadów – wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 rok
 • Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
 • Zasady dotyczące postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
 • Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO?
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły