Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Gospodarka odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie

Obowiązki przedsiębiorcy oraz warsztat wypełniania formularzy

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami dotyczy każdego, nawet najmniejszego przedsiębiorcy, który w swej działalności wytwarza odpady (tonery, świetlówki, opakowania) lub wprowadza na rynek opakowania (importerzy lub producenci, którzy pakują swoje wyroby w opakowania).

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się:

 • jak prawidłowo gospodarować odpadami
 • jak magazynować oraz ewidencjonować odpady
 • w jaki sposób procedować przekazywanie odpadów odbiorcom
 • jak uzyskać zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów

zapraszamy na szkolenie połączone z warsztatem wypełniania karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami z ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą informacje i umiejętności z zakresu:

 • obowiązków przedsiębiorcy jako wytwórcy odpadów
 • kwalifikowania odpadów według katalogu odpadów
 • wyboru i weryfikacji odbiorcy odpadów
 • prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie karty przekazania odpadu i karty ewidencyjnej odpadu
 • sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach do Marszałka Województwa
 • wywiązania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach
 1. Gospodarka odpadami
 • podstawy prawne – ustawy i rozporządzenia regulujące  gospodarkę odpadami w Polsce
 • podstawowe definicje i pojęcia (odpad, produkt uboczny, odpad niebezpieczny, wytwórca odpadu, odpad komunalny, zbieranie a magazynowanie odpadów)
 • hierarchia postępowania z odpadami
 • obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami
 • zasady poprawnego postępowania z odpadami
 • klasyfikacja odpadów – ćwiczenia praktyczne z katalogiem odpadów
 • ewidencja odpadów i obieg dokumentów ewidencyjnych – ćwiczenia w wypełnianiu kart ewidencji odpadu, najczęściej popełniane błędy
 • wypełnianie sprawozdania – zbiorczego zestawienia danych o odpadach; terminy złożenia dokumentacji w urzędzie
 1. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
 • wprowadzanie opakowań na rynek
 • obowiązek odzysku – jakie opakowania jemu podlegają
 • opłata produktowa – obliczanie wysokości opłat, terminy wpłat
 • działalność organizacji odzysku
 • pomoc de minimis – kto może z niej skorzystać?
 • opakowania niebezpieczne i wielomateriałowe – porozumienia z Marszałkiem Województwa
 • obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
   
 1. Kontrole WIOŚ w zakresie gospodarki odpadami i sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu
 1. Planowane zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły