Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Forum

Forum Informacji Zarządczej 2015

Efektywność systemów informacji zarządczej wspomagających proces sprzedaży. Co i w jaki sposób mierzyć oraz jak eliminować szum informacyjny.

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Przeciążenie informacją (information overload) potrafi skutecznie zablokować lub znacząco opóźnićprocesy decyzyjne. W obliczu wymogów wysokokonkurencyjnego otoczenia sytuacja, w której zmagać się trzeba z ogromem informacji historycznej, planami analitycznymi, niezliczonymi raportami – jest nie do zaakceptowania.

Niezbędne zatem jest znalezienie nie tylko optymalnej relacji „dobrej informacji” do „informacyjnego szumu”. Wyzwanie stanowi taki sposób konfiguracji systemu informacji zarządczej,aby stał się on źródłem przewagi konkurencyjnej.

Szczególnym zainteresowaniem dyrektorów finansowych, analityków, controllerów staje się obszar sprzedaży. Szefowie sprzedaży bowiem, działając „na pierwszej linii frontu” rynkowego, są głównym odbiorcą strategicznie i operacyjnie istotnej informacji.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj

 • dyrektorzy finansowi
 • dyrektorzy sprzedaży, dyrektorzy handlowi
 • analitycy, controllerzy, księgowi

Dlaczego warto wziąć udział w Forum?

 • Gwarancja jakości – program Forum powstał na podstawie konsultacji z Czytelnikami oraz autorami magazynów „CONTROLLING” i „SZEF SPRZEDAŻY”
 • Tylko praktyczne rozwiązania – podczas Forum wystąpią specjaliści z czołowych polskich firm dzieląc się rozwiązaniami, które przełożyły się na jakość systemu informacji zarządczej
 • Zestaw materiałów szkoleniowych – każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów omawiających najważniejsze zagadnienia poruszane podczas Forum
 • Możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń – Forum to miejsce spotkań dyrektorów finansowych i controllerów z jednej strony oraz szefów sprzedaży z drugiej strony, co daje możliwość nawiązania współpracy i więzi kooperacyjnych
 1. Podstawy efektywnego systemu informacji zarządczej wspomagającego sprzedaż
 1. Piramida informacyjna na przykładzie informacji dotyczących sprzedaży – podstawy infoinżynierii
 • dane źródłowe – znaczenie źródeł historycznych, jakość informacji
 • raporty operacyjne – upraszczanie i filtrowanie informacji
 • analizy biznesowe – plany analityczne i potencjał decyzyjny
 • kokpity informacyjne – agregacja bez utraty jakości informacji
 1. Analiza efektywności procesów sprzedażowych i eliminacja wąskich gardeł
 • Dane ilościowe i wartościowe
 • Przekroje analityczne (wg klientów, produktów, geograficzne, inne)
 • Wyznaczanie i kontrola celów
 • Analiza wrażliwości (what if)
 1. KPI (Key Performance Indicators) w służbie sprzedaży
  • Dlaczego wskaźniki są ważne? Jakimi metodami zbierać dane? Jaki jest koszt pozyskania informacji? Jak interpretować wyniki? Przykłady wskaźników wspomagających obszary sprzedaży i marketingu
  • Perspektywa strategiczna
   • Wskaźnik wzrostu rynku
   • Wskaźnik udziału w rynku
   • Wskaźnik wartości marki
  • Perspektywa operacyjna
   • Koszt pozyskania leada sprzedażowego
   • Wskaźniki konwersji
   • Przykłady wskaźników dotyczących dynamiki sprzedaży, marży na sprzedaży, rozwoju bazy klientów
 1. Identyfikacja rentownych i nierentownych produktów oraz grup produktowych
 • Cena i próg rentowności produktu
 • Pozycja produktu na krzywej życia produktu
 • Identyfikacja „low performers”
 • Prognozowanie rozwoju sprzedaży produktów/grup produktowych
 1. Narzędzia wspomagające przygotowanie informacji zarządczej
 1. Systemy BI i kokpity menedżerskie – dobre praktyki raportowania
   
 2. Techniki wizualizacji danych w sprzedaży
   
 3. Prezentacja nielinearna – rewolucja w prezentacji danych sprzedażowych?
 1. Systemy informacji zarządczej w praktyce biznesowej
 1. Strategiczne i operacyjne spojrzenie na efektywność sprzedaży - przykłady najlepszych praktyk.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły