Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Finansowe założenia projektów biznesowych

Analiza finansowa, przygotowanie założeń, budżetowanie i badanie wrażliwości oraz ocena efektywności

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nawet najlepsze projekty biznesowe rozsypią się jak domek z kart jeśli nie będą oparte na solidnych podstawach. Kluczowym elementem są w tym wypadku założenia finansowe przedsięwzięcia.

Proponowane warsztaty pomogą nie tylko rozpoznać krytyczne elementy konstrukcji finansowych ram biznesplanu, ale także pokażą w jaki sposób tworzyć scenariusze poprzez analizę wrażliwości projektu oraz jak oceniać jego efektywność ekonomiczną.

Szkolenie kierujemy do osób, które wiedzą, że stworzenie dobrego biznesplanu jest podstawą sukcesu przedsięwzięcia, mają już wiedzę o podstawowych aspektach pisania tego typu dokumentów, a swoją wiedzę chcą poszerzyć o twarde elementy dotyczące optymalnego zarządzania środkami finansowymi. Ze szkolenia mogą skorzystać nie tylko nowi przedsiębiorcy czy właściciele już istniejących firm, ale również menedżerowie odpowiedzialni za nowe projekty oraz osoby ubiegające się o finansowanie (np. z banku, grantów, funduszy UE)

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak dokonywać szacunków i analiz finansowych oraz jakie wnioski wyciągać na ich podstawie. Pomoże to w podejmowaniu kluczowych dla oceny powodzenia przedsięwzięcia decyzji. Program szkolenia wspomaga tworzenie wiarygodnych projektów biznesowych.

 1. Istota i rola biznesplanu
 • określenie celów i metod planowania
 • zasady planowania finansowego
 • planowanie w warunkach niepewności
 1. Zasady konstrukcji biznesplanu czyli jego cele, rodzaje i zawartość
 2. Założenia finansowe biznesplanu
 • planowanie w cenach stałych i zmiennych
 • planowanie wyniku finansowego
 • planowanie przepływów pieniężnych
 • budżet finansowy (planowanie majątku i źródeł jego finansowania)
 • zasada ignorowana wydatków poniesionych
 1. Ocena płynności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • ocena statyczna płynności – klasyczne miary płynności
 • przepływy pieniężne - podstawa oceny płynności finansowej – treść merytoryczna, metody przygotowania
 • ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sald poszczególnych obszarów rachunku przepływów pieniężnych
 • wskaźniki finansowe zbudowane na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
 1. Przepływy pieniężne do oceny efektywności inwestycji - podstawowe zasady konstrukcji
 • znaczenie wartości rezydualnej przedmiotu inwestycji
 • sposób prezentacji
 1. Efektywność finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wskaźniki proste i dyskontowe
 • wady i zalety najbardziej popularnych miar efektywności finansowej
 • stopa dyskontowa – czyli minimalna oczekiwana stopa zwrotu - znaczenie oraz metody wyznaczania
 1. Analiza ryzyka planu finansowego czyli analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły