Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Finansowe aspekty konstrukcji biznesplanu

Ocena inwestycji biznesowej krok po kroku

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby napisać dobry biznesplan. Ten 4-częściowy kurs nauczy Państwa jak dokonywać szacunków i analiz finansowych oraz jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych działań.

Pomoże to w trafnym podejmowaniu kluczowych decyzji dla oceny powodzenia przedsięwzięcia. Poznanie finansowych aspektów biznesplanu, stanowiących jego najważniejszą część, pozwoli na tworzenie jeszcze bardziej wiarygodnych i rzetelnych dokumentów.

Szkolenie jest skierowane do osób, które wiedzą, że stworzenie dobrego biznesplanu jest podstawą sukcesu przedsięwzięcia, mają już wiedzę o podstawowych aspektach pisania tego typu dokumentów i chcą ją poszerzyć o twarde elementy dotyczące optymalnego o zarządzania środkami finansowymi. Z informacji zawartych w szkoleniu mogą skorzystać nie tylko nowi przedsiębiorcy czy właściciele już istniejących firm, ale również menedżerowie odpowiedzialni za nowe projekty oraz osoby ubiegające się o dofinansowanie (np. z banku, grantów, funduszy unijnych). Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

 • 4 moduły szkoleniowe w formie materiałów wysyłanych e-mailem
 • Zestaw testów sprawdzających wiedzę do pracy samodzielnej
 • Płyta CD zawierająca komplet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią napisanie efektywnego biznesplanu osobom bez specjalistycznego przygotowania. Uczestnicy poznają zasady przygotowania założeń finansowych, ich wpływ na płynność finansową i skuteczność przedsięwzięcia.

Każdy uczestnik otrzyma płytę z kompletem materiałów.

Moduł I

Biznesplan – istota, funkcje i struktura– start kursu 11.08.2017

 1. Funkcje biznesplanu
 2. Zasady planowania
 3. Założenia metodyczne opracowania biznesplanu
 4. Struktura biznesplanu
 5. Założenia do biznesplanu

Zdanie sprawdzające wiedzę

Moduł II

Inwestycje – istota i pojęcie inwestycji, klasyfikacje, przebieg procesu inwestycyjnego - 18.08.2017

 1. Istota i pojęcie inwestycji
 2. Wskaźniki unieruchomienia
 3. Klasyfikacja inwestycji
 4. Przebieg projektu inwestycyjnego
 5. Analiza sprawności działania – przykład

Zdania sprawdzające wiedzę

Moduł III

Rachunek opłacalności inwestycji – budżet, przepływy pieniężne i proste metody oceny – 25.08.2017

 1. Budżet inwestycji
 2. Wykorzystanie przepływów pieniężnych netto
 3. Proste metody oceny efektywności inwestycji
 4. Analiza zadłużenia – przykład

Zdania sprawdzające wiedzę

Moduł IV

Rachunek opłacalności inwestycji – metody dyskontowe – 01.09.2017

 1. Zmodyfikowane metody dyskontowe – problem reinwestycji

Zdania sprawdzające wiedzę

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły