Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Faktura elektroniczna

Pięć kroków do redukcji kosztów i wzrostu gwarancji płatności

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W czasach wzrastających zatorów płatniczych i problemów z płynnością finansową warto znaleźć sposób na wygenerowanie oszczędności. Wprowadzenie e-faktur pozwala zaoszczędzić ponad 648 godzin pracy rocznie i 15 tys. kartek papieru (podaje Ministerstwo Finansów). Firma, która wysyła miesięcznie 1000 faktur może zaoszczędzić około 2 tys. zł, a ta, która wystawia ich 20 tys. prawie 40 tys. zł – wynika z raportu E-faktura w Polsce, przygotowanego przez PKPP Lewiatan. Taka forma obiegu dokumentów poprawia także rzetelność płatniczą wśród kontrahentów. Czas dystrybucji faktury elektronicznej jest nieporównywalnie krótszy niż w tradycyjnym modelu. Średnio od momentu zapoznania się z fakturą do realizacji płatności upływa zaledwie 1,3 dnia. Wzrasta, więc terminowość regulowania zobowiązań, ponieważ odbiorca dostaje e-fakturę na czas. Co więcej wyeliminowane zostaje także ryzyko zgubienia dokumentu. Wszystko to wpływa na usprawnienie zarządzania oraz poprawę kultury finansowej firmy i polepszenie przepływów finansowych. E-faktury wzbudzają jednak wiele pytań i niejasności, dlatego firma Explanator zaprasza Państwa na szkolenie, które pomoże rozwiać wątpliwości.

 • właściciele firm, poszukujący redukcji kosztów związanych z usprawnieniem procesów księgowych i administracyjnych
 • dyrektorów działu finansowego oraz administracyjnego, którzy planują optymalizację obiegu dokumentów
 • głównych księgowych

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy związane z generowaniem i obiegiem e-faktur, czyli: akceptacja e-faktur przez kontrahenta, zapewnienie autentyczności oraz integralności treści, przechowywanie oraz udostępnianie e-faktur. Trener w sposób jasny i przystępny wyjaśni zagadnienia wzbudzające najwięcej wątpliwości wśród uczestników.

W drugiej części szkolenia zostanie przeprowadzony PRAKTYCZNY WARSZTAT, podczas którego Uczestnicy poznają narzędzia do wystawiania i przesyłania dokumentów elektronicznych.

 1. Podstawy prawne wystawiania i przesyłania e-faktur
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
 • prawo krajowe – w tym rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2012 r.
 1. Jak powinna wyglądać e-faktura?
 • wzorzec faktury – część obowiązkowa i pola opcjonalne,
 • podpis elektroniczny – czy niezbędny?,
 • autentyczność pochodzenia i integralność – jak je zapewnić,
 • czytelność od momentu wystawienia do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 1. Obieg dokumentów między kontrahentami
 1. Akceptacja e-faktur
 • formy zgody kontrahenta na wysyłkę faktury drogą elektroniczną,
 • cofnięcie zgody – konsekwencje,
 • zasady związane z przesyłaniem e-faktur nabywcom,
 • uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę
 1. E-faktura w praktyce gospodarczej
 • jak określić moment otrzymania faktury, w przypadku e-faktury otrzymanej drogą mailową,
 • e-faktury dokumentujące zaliczki,
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
 • wystawianie e-faktur w przypadku transakcji WNT,
 • termin odliczania VAT z e-faktury
 1. W jaki sposób przechowuje się e-faktury?
 • kiedy wymóg archiwizacji będzie spełniony,
 • miejsce fizycznej lokalizacji serwera,
 • zasada przechowywania w ustanowionej odpowiednio strukturze katalogowej,
 • procedury tworzenia, testowania i odzyskiwania kopii zapasowych,
 • łatwość odszukania,
 • dostęp do faktur dla organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej
 1. Korygowanie e-faktur
 • forma papierowa i elektroniczna korekty oraz duplikatu e-faktury,
 • zbiorcza faktura korygująca,
 • termin wystawienia faktur korygujących i zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
 • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7
 1. Warsztat – tworzenie i przesyłanie e-faktur
 • eFaktura – zarządzanie i archiwizacja w usłudze invooclip - funkcjonalność i zalety,
 • eFaktura – pokaz praktyczny,
 • proste i wygodnie opłacanie eFaktur – system invoobill,
 • eArchiwum, archiwizacja papierowa oraz wydruk masowy – uzupełnienie kompleksowej obsługi dokumentacji w przedsiębiorstwie
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły