Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Dział zakupów źródłem optymalizacji kosztów

Cztery czynniki sukcesu w procesie zakupów

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jak zmniejszyć koszty? Każdy chce osiągnąć jak najniższy poziom wydatków, zwiększając konkurencyjność i wynik finansowy. Efektywna działalność firmy w zakresie zakupów i zaopatrzenia staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności.

W ostatnich latach nastąpiła zmiana postrzegania działu zakupów, który z jednostki operacyjnej przerodził się w strategicznego partnera w realizacji długofalowej strategii firmy.

Zmiana ta wiąże się z rosnącym udziałem procentowym kosztów związanych z zakupami i łańcuchem dostaw. Obecnie mogą one stanowić nawet 70% wszystkich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobra organizacja tego działu pozwala obniżyć poziom wydatków o 10 do 20% zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najlepsze praktyki zarządzania działem zakupów oraz zdobędą praktyczną wiedzę na wiele tematów na co dzień sprawiających problemy. Trener zaprezentuje przydatne narzędzia do podporządkowania i kontroli organizacji zakupów. Szkolenie pomoże również w lepszym zrozumieniu kosztów i ich struktury, co pomoże w ich optymalizacji.

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • dyrektorów oraz kierowników działu zakupów,
 • specjalistów ds. zaopatrzenia,
 • kupców,
 • analityków rynku,
 • koordynatorów zaopatrzenia.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • jak poprawić wydajność, efektywność i jakość procesu zakupów,
 • jak zoptymalizować procesy zakupowe,
 • narzędzia IT w rękach kupca.
 1. Rola działu zakupów i zaopatrzenia – operacyjna czy strategiczna?:
 • poziomy decyzji w zaopatrzeniu,
 • kluczowe czynniki wpływające na sposoby pozyskania surowców i materiałów,
 • najważniejsze narzędzia obniżania kosztów,
 • systemowe i strategiczne planowanie zakupów.
 1. Optymalizacja procesu:
 • strategie zakupowe,
 • zarządzenie ryzykiem,
 • konstrukcja RFP – a otrzymywanie najkorzystniejszych propozycji,
 • sposoby usprawnienia procesu planowania i prognozowania potrzeb,
 • negocjacje zakupowe – najważniejsze elementy,
 • analiza danych – przejrzystość informacji.
 1. Jak współpracować z dostawcą, by minimalizować ryzyko
 • kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców w obliczu trudności rynkowych,
 • systemy komunikacji i współpracy z dostawcą
 • optymalne sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw,
 • mechanizmy kontroli jakości, optymalizacja i standaryzacja,
 • Global Sourcing – korzyści, usługi, dostawcy
 • efekt skali – ćwiczenie praktyczne.
 1. Narzędzia IT w rękach kupca
 • platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem,
 • aukcje internetowe – zalety i wady rozwiązań,
 • on-line negotiation B2B,
 • automatyzacja procesu zapytań ofertowych.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły