Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Dział zakupów źródłem optymalizacji kosztów

Cztery współczesne kierunki w zakupach

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jak zmniejszyć koszty? Jak współpracować z dostawcą krajowym, a jak z zagranicznym? Każdy chce osiągnąć jak najniższy poziom wydatków, zwiększając konkurencyjność i wynik finansowy. Efektywna działalność firmy w zakresie zakupów i zaopatrzenia staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Obecna sytuacja na rynku wymaga zmiany podejścia właścicieli firm czy top managementu do zakupów, przez wprowadzenie: strategii dostosowanych do kategorii produktów, nowoczesnych metod zakupowych i optymalizacji procesów zakupowych. Konieczna staje się koncentracja zakupów, redukcja liczby dostawców, ograniczanie wartości jednostkowych zakupów i skracanie terminów dostaw. Spowoduje to budowanie właściwych relacji z dostawcami i obniżenie całkowitych kosztów zakupów.  Proces globalizacji, ułatwienia w przepływie: towarów, informacji i pieniądza wymagają szukania międzynarodowych źródeł zakupów, co powinno przynosić znaczne oszczędności w kosztach zakupów.                                                                                                                                                                      

Uczestnicy poznają najlepsze praktyki zarządzania działem zakupów oraz zdobędą praktyczną wiedzę na wiele tematów na co dzień sprawiających problemy. Trener zaprezentuje przydatne narzędzia do porządkowania i kontroli organizacji zakupów również w podejściu międzynarodowym.

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • właścicieli firm i dyrektorów generalnych
 • dyrektorów, kierowników i menedżerów zakupów
 • menedżerów ds. zarządzania łańcuchem dostaw

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • jak patrzeć na zakupy jako proces wpływający na podnoszenie efektywności działalności firmy?
 • jak patrzeć strategicznie na kategorie kupowanych towarów czy usług i efektywnie zarządzać relacjami z dostawcami?
 • jak optymalnie organizować zakupy i współpracować z innymi komórkami firmy?
 • jak właściwie wybierać i zarządzać dostawcami zagranicznymi?
 1. Podejście procesowe do zakupów:
 • Strategia zakupów - zarządzanie kategoriami produktowymi i dostawcami
 • Proces zakupów  - etapy, regulacje, efektywność
 • Organizacja - poziom centralizacji zakupów, miejsce działu zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
 • Rola funkcji zakupów - rola i oczekiwania wobec zakupów, współpraca wewnętrzna i zewnętrzna
 1. Podejście strategiczne do zakupów:
 • Strategiczna rola zakupów w firmie
 • Efektywna komunikacja funkcji  zakupowej
 • Zarządzanie kategoriami produktów
 • Zarządzanie dostawcami
 • Definiowanie priorytetów rozwojowych sfery zakupów
 • Rozwój działu zakupów i personelu zakupowego
 1. Podejście operacyjne do zakupów:
 • Budżetowanie i kategoryzacja wydatków
 • Planowanie i organizacja zakupów
 • Procedury zakupowe
 • Narzędzia systemowe wsparcia procesu zakupowego
 • Definiowanie indywidualnych celów zakupowych dla pracowników pionu zakupów
 • Współpraca operacyjna z innymi komórkami firmy
 • Centralizacja i koncentracja zakupów
 1. Podejście międzynarodowe do zakupów:
 • Definicja globalnego łańcucha dostaw
 • Sposoby koordynacji zakupów w globalnym łańcuchu dostaw
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły