Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Konferencja

Dotacje na innowacje

Nowe źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Polscy przedsiębiorcy w końcu doczekali się na dotacje z perspektywy budżetowej 2014-2020.
Z ponad osiemdziesięciu miliardów euro, jakie mamy do wykorzystania w najbliższych siedmiu latach znaczna część skierowana jest na cele związane z ponoszeniem innowacyjności i rozwojem przedsiębiorstw. Pomimo wielu akcji informacyjnych i promujących programy unijne i innych form finansowania tych przedsięwzięć wielu zainteresowanych ma problem z uzyskaniem wyczerpujących i jednoznacznych odpowiedzi na praktyczne pytania:

- gdzie szukać możliwości realizacji swoich planów inwestycyjnych i rozwojowych?
- jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dotacje na cele związane z podnoszeniem innowacji?
- jak finansować działania na pograniczu nauki i biznesu?
- które zasady pozyskiwania dotacji zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu programowania?
- kiedy i w jaki sposób przygotować się do pozyskania dotacji, by aplikowanie zakończyło się sukcesem?

 

Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- właścicieli i kadry zarządzającej, a w szczególności dyrektorów do spraw rozwoju oraz badań i rozwoju,
dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za inwestycje, innowacje i wdrożenia a także specjalistów ds projektów i kierowników zespołów projektowych.

 • nowe możliwości pozyskania dotacji na konkretne cele przedstawione zostaną klarownie, przejrzyście i wiarygodnie
 • obszar tematyczny obejmuje wszystkie najpopularniejsze źródła finansowania celów związanych z rozwojem i inwestycjami w sektorze MSP
 • wskazane zostaną wymagania, niezbędna dokumentacja i proces jej kompletowania
 • prelegentami są przedstawiciele firm, które pozyskały ponad milion złotych na ponad 500 projektów

BLOK 1 Czas na innowacje

 1. Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla sektora MSP
 • Wsparcie na badania i rozwój dla sektora MSP w ramach POIR
 • Wymagania w kontekście innowacyjności projektów B+R
 • III Oś Priorytetowa – dotacje na rozbudowę działów B+R
 • Harmonogram konkursów
 1. Możliwości dofinansowania MSP w ramach programu Horyzont 2020
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi
 • Wspólne inicjatywy w konsorcjach międzynarodowych
 • Finansowanie innowacji i nowych technologii w H2020
 • Jak ocenić dobry projekt – język projektu
 1. Nowatorskie przedsięwzięcia, najlepsze pomysły – SME Instrument i Szybka Ścieżka do Innowacji
 • Charakterystyka SME Instrument i kryterium przyznania dotacji
 • Założenia Szybkiej Ścieżki do Innowacji
 • Grupy docelowe, etapy aplikowania i obszary wsparcia w 2015 r.
 • Jak przygotować wygrany wniosek?

BLOK 2 Finansowanie inwestycji prorozwojowych

 1. Gdzie szukać dotacji na inwestycje w POIŚ i POIR
 • Alokacja środków w ramach programów operacyjnych i nowa mapa pomocy regionalnej
 • Rozwój infrastruktury w ramach PO Inteligentny Rozwój
 • Finansowanie inwestycji w ramach RPO
 • Przykłady zrealizowanych projektów w latach 2007-2013
 1. Nowa odsłona kredytu technologicznego
 • Założenia dotyczące zasad finansowania
 • Ubieganie się o kredyt technologiczny – krok po koku
 • Zakres zmian w kredycie technologicznym z okresu 2007-2013

BLOK 3 O czym musi wiedzieć beneficjent

 1. Własność intelektualna i przemysłowa w projektach innowacyjnych
 • Innowacje a wzornictwo – rola własności intelektualnej i przemysłowej
 • Procedura zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych
 • Jak rejestrować znaki towarowe i wzory przemysłowe?
 1. Jak skutecznie pozyskać dotacje – aspekty praktyczne
 • Weryfikacja dostępności programów dla swojej firmy i planów inwestycyjnych
 • Analiza możliwości i obowiązków wynikających z dofinansowania
 • Dobór i zadania partnerów  oraz ich wpływ na pozyskanie dofinansowania oraz realizację i rozliczanie projektu
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły