Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Dotacje dla służby zdrowia

Jak placówki medyczne mogą otrzymać dofinansowanie z UE i innych źródeł

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W nowej perspektywie unijnej podmioty z sektora medycznego będą miały wiele możliwości pozyskania dotacji na różne formy działalności. Przewidziane są środki na finansowanie inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, modernizację czy wyposażenie placówek. Trzeba jednak wiedzieć gdzie ich szukać, jak się przygotować do aplikowania i jakich błędów uniknąć. Droga od pomysłu do realizacji jest więc długa i skomplikowana, dlatego zapraszamy na szkolenie „Dotacje dla służby zdrowia. Jak placówki medyczne mogę otrzymać dofinansowanie z UE i innych źródeł” przygotowane i prowadzone przez doświadczonych ekspertów - praktyków z odnotowanymi sukcesami w pozyskiwaniu dotacji. Na szkoleniu, poza wskazanymi obszarami wsparcia, przekazanych zostanie szereg wskazówek praktycznych, a uczestnicy będą mieli możliwość zweryfikować własne plany z dostępnymi programami.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej w placówkach medycznych, osób zajmujących się finansami i rozwojem placówek, lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, przedstawicieli jednostek badawczych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne, modernizacyjne i badawczo-rozwojowe, a także na wyposażenie placówek medycznych. Poznają harmonogram konkursów, zdobędą szereg wskazówek praktycznych, zwiększających szansę na pozyskanie dofinansowania, dowiedzą się jakie obowiązki spoczywają na nich jako na beneficjentach oraz jakie znaczenie ma wybór partnera realizacji projektu. Będą także mieli możliwość sprawdzenia jakie mają możliwości by zrealizować własny pomysł.

 1. Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych
  w sektorze medycyny i opieki zdrowotnej
 • Wsparcie na badania i rozwój z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 • Finansowanie prac rozwojowych w ramach Programów branżowych – Innomed, Strategmed
 • Wymagania w kontekście innowacyjności projektów B+R
 • Rozwój poprzez wdrożenie wyników B+R, własności intelektualnej i przemysłowej lub własnego, wypracowanego know-how
 • Harmonogram konkursów
 1. Finansowanie inwestycji w sektorze medycyny oraz opieki zdrowotnej w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych
 • Inwestycje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (II oś priorytetowa)
 • Przykłady zrealizowanych projektów
 • Harmonogram konkursów
 1. Inne cele i możliwości ich dofinansowania
 • Modernizacja placówek – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Środki na wyposażenie placówek medycznych
 1. Jak poprawnie przygotować się do uzyskania wsparcia – aspekty praktyczne
 • Weryfikacja dostępności programów dla swojej placówki i indywidualnych planów inwestycyjnych
 • Analiza możliwości vs obowiązków wynikających z dofinansowania
 • Dobór i zadania partnerów (opinia o innowacyjności, patenty, licencje, wyniki badań) oraz ich wpływ na pozyskanie dofinansowania oraz realizację i rozliczanie projektu
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły