Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Dotacja na innowacje technologiczne

Poddziałanie 3.2.2. PO IR

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Po wielu miesiącach oczekiwania 7. grudnia rozpocznie się nabór wniosków w ramach Kredytu na innowacje technologiczne, czyli nowej wersji dotacyjnego hitu poprzedniego okresu programowania, jakim był Kredyt technologiczny. Zwiększona kwota maksymalna premii technologicznej, zniesienie cezury czasowej dla wdrażanej technologii, nowa procedura aplikowania to tylko niektóre zmiany, dzięki którym skorzystanie z tego atrakcyjnego wsparcia ma być łatwiejsze. Konkurencja może być duża, więc warto się przygotować.

 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • kierownicy projektów
 • dyrektorzy do spraw rozwoju oraz badań i rozwoju
 • dyrektorzy i kierownicy finansowi
 • kierownicy ds. administracyjnych, główni księgowi
 • inne osoby oddelegowane do przygotowania i realizacji projektów
 • dowiesz się jak realnie ocenić swoje szanse na dofinansowanie
 • poznasz kryteria i zasady wyboru partnerów projektu oraz banku kredytującego
 • zweryfikujesz swój plan pod kątem opłacalności procesu aplikacyjnego i – jeśli będzie to konieczne – przemodelujesz go
 • poznasz dokumentację aplikacyjną, procedury formalne i zasady pracy nad projektem
 • przygotujesz się do wypełniania obowiązków związanych ze sprawozdawczością, monitorowaniem i rozliczaniem oraz realizowania go zgodnie z wymogami
 1. ABC programu
 • kryteria dostępu a praktyczne szanse na uzyskanie kredytu na innowacje technologiczne
 • kwalifikacja MŚP w kontekście powiązań kapitałowych i osobowych formy
 • odmienność zasad kredytu technologicznego od programów pomocowych
 • wartości dofinansowania, koszty kwalifikowane
 1. Kryteria oceny projektu
 • charakterystyka kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych
 • problemy interpretacyjne z kryteriami oceny
 • przygotowanie do panelu ekspertów jako wyzwanie dla beneficjenta
 1. Planowanie projektu w ramach kredytu na innowacje technologiczne
 • umowa o dofinansowanie i obowiązki z niej wynikające
 • dobór partnerów uzupełniających zasoby i kwalifikacje
 • kryteria wyboru banku kredytującego
 • weryfikacja planu inwestycyjnego
 • modelowanie planu bez zmiany celu inwestycyjnego
 • case study – przykłady zrealizowanych projektów w ramach kredytu technologicznego w perspektywie 2007-2013
 1. Proces aplikacyjny krok po kroku
 • wniosek i pozostała dokumentacja aplikacyjna
 • organizacja pracy nad projektem
 • harmonogram pracy nad projektem
 • formalności związane z procesem aplikacyjnym
 1. Realizacja i rozliczenie projektu
 • przygotowanie do rozpoczęcia realizacji projektu
 • realizacja projektu, sprawozdawczość i bieżące rozliczanie
 • zasada konkurencyjności
 • obowiązki informacyjne i promocyjne
 • przygotowanie się do kontroli w miejscu realizacji projektu
 • monitorowanie wskaźników projektu
 • problem trwałości projektu
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły