Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Dostęp do informacji publicznej

Regulacje i zasady udostępniania

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Informacja publiczna dotyczy spraw publicznych a jej udostępnienie możliwe jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Aby przybliżyć tematykę dostępu do informacji publicznej zapraszamy do udziału w e-szkoleniu, podczas którego dowiecie się Państwo m.in.: jakie są prawne regulacje w dostępie do informacji publicznej oraz ograniczenia dostępu, jaki jest zakres przedmiotowego dostępu do informacji oraz jakie są opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej. Znajomość przepisów obowiązującego prawa pogłębi Państwa wiedzę w tym temacie oraz pozwoli uniknąć problemów związanych z nieudzieleniem informacji publicznej.

 • osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej w administracji samorządowej i państwowej oraz w spółkach skarbu państwa
 • osoby działające w ramach partii politycznych
 • osoby zainteresowane wnioskowaniem o udostępnienie informacji publicznej
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem

W ciągu czterech tygodni otrzymają Państwo cztery lekcje w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy e-szkolenia nabędą nową lub pogłębią już posiadaną wiedzę z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

MODUŁ I – 01.09.2017

Informacje ogólne o dostępie do informacji publicznej

 1. Regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej
 2. Definicja informacji publicznej
 3. Zakres podmiotowy dostępu do informacji publicznej
  • podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
  • podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej
 4. Zakres przedmiotowy dostępu do informacji publicznej
 5. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

 

MODUŁ II – 08.09.2017

Tryb i zasady udostępniania informacji publicznej

 1. Zasady udostępnienia informacji publicznej
 2. Formy dostępu do informacji publicznej:
  • tryb bezwnioskowy dostępu do informacji publicznej
  • tryb wnioskowy dostępu do informacji publicznej
 3. Odmowa dostępu do informacji publicznej
 4. Opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej

 

MODUŁ III – 15.09.2017

Dostęp do informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Podmioty udostępniające lub przekazujące informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 2. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 4. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

MODUŁ IV – 22.09.2017

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
 2. Odmowa udostępnienia informacji
 3. Publicznie dostępne wykazy o środowisku i jego ochronie
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły