Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Dokumentacja pracownicza - przegląd najnowszych zmian prawnych

Nowe obowiązki po ostatniej nowelizacji KP w styczniu 2012 r.

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest prowadzenie pracowniczych akt osobowych, które są najczęściej kontrolowanymi przez inspektorów pracy dokumentami. Warto więc wiedzieć, jakie reguły rządzą ich tworzeniem szczególnie, że w Kodeksie Pracy zachodzą nieustające zmiany (koniec ustawy antykryzysowej czy nowe wymogi dotyczące świadectw pracy).

Prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie pracowniczej dokumentacji bardzo często nastręcza problemów oraz jest zajęciem czasochłonnym. Wystarczy jednak opanować 6 podstawowych zasad tworzenia dokumentacji kadrowej, by zyskać pewność, iż wszystko odbywa się zgodnie z wymogami.

Doświadczony praktyk na podstawie konkretnych przykładów opowie jak właściwie interpretować i stosować obowiązujące przepisy prawa pracy w zakresie zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz rozwiązywania stosunku pracy.

 • zapoznanie z kluczowymi zasadami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej,
 • poznanie obowiązków dotyczących dokumentacji pracowniczej,
 • rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów praktycznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z prowadzeniem dokumentacji personalnej
 • przegląd najnowszych zmian regulacji prawnych dotyczących dokumentacji pracowniczej
 • kadra kierownicza
 • pracownicy działów personalnych, kadrowych oraz ”twardego” HR
 • pracownicy administracyjni, do obowiązków których należy opracowywanie dokumentacji pracowniczej.

Szczególnie polecamy:

 • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy – nowe rozporządzenie
 • tworzenie umów o pracę po wygaśnięciu ustawy antykryzysowej
 • najczęstsze błędy w ewidencjonowaniu czasu pracy – niestosowanie najnowszych rozporządzeń
 1. Rekrutacja pracownika
 • gromadzenie dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym – zagrożenia związane z dyskryminacją i przepisami o ochronie danych
 • przechowywanie dokumentów aplikacyjnych
 1. Zakładanie akt osobowych – tworzenia umów o pracę – zasady od 01.01.2012r.
 • koniec pakietu antykryzysowego a umowy terminowe – najczęstsze wątpliwości, najnowsze orzeczenia SN
 • punkty krytyczne przy formułowania poszczególnych elementów umowy
 • nowe zasady rozliczania umów zlecenia
 • dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełno etatowych
 1. Dokumentacja niezbędna do założenia akt osobowych.
 2. Sposób prowadzenia akt osobowych:
 • podział zgromadzonej dokumentacji – części A, B, C – najczęstsze błędy w interpretacji przepisów
 • zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
 • dokumentacja wytworzona w ramach stosunku pracy – co można umieszczać w aktach – najnowsze zalecenia OIP
 • prowadzenie akt a przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (udostępnianie informacji osobom trzecim, prawo wglądu do akt osobowych pracownika)
 • reguły i czas przechowywania dokumentów pracowniczych (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe) oraz przechowywanie i archiwizowanie akt osobowych
 • błędy w ewidencjonowaniu czasu pracy – po zmianach
 1. Zasady kierowania na szkolenia BHP i obowiązkowe badania lekarskie pracowników
 • wzory i terminy skierowań – najnowsze zmiany
 • zasady kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne i po zakończeniu stosunku pracy
 • badania kontrolne osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich
 • zasady przechowywania w aktach osobowych skierowań i orzeczeń
 1. Świadectwo pracy – nowe zasady, przypadki szczególne
 • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy po 24 miesięcznym okresie zatrudnienia
 • nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści oraz zasad wydawania i prostowania świadectwa pracy (obowiązująca od 7 grudnia 2011r.)
 • wystawianie, korygowanie i duplikowanie świadectw pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu )
 • prostowanie i zmiana świadectwa pracy
 • zasady wydawania duplikatu świadectwa
 • terminy wystawiania świadectw pracy
 1. Postępowanie z aktami osobowymi w razie kontroli PIP oraz w przypadku konieczności przekazania dokumentów do sądu pracy.
 2. Likwidacja i łączenie jednostek – postępowanie z dokumentacją
 3. Odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi
 • pełnomocnictwo a odpowiedzialność
 • zmiana przepisów prawa pracy – nowe zasady odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie akt
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły