Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Dokumentacja pracownicza

Tworzenie i przechowywanie dokumentów - aspekty praktyczne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z chwilą zatrudnienia pracownika każdy pracodawca musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, jakie na nim spoczną. Akta osobowe pracowników muszą być przechowywane w firmie nawet do 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika grozi wysoka grzywna. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają dostęp do wyspecjalizowanych kadr odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, daltego też zapraszamy do udziału w e-szkoleniu, które pomoże (szczególnie małym przedsiębiorcom) zapoznać się z listą niezbędnych dokumentów, które pracodawca musi przygotować, aby móc zatrudniać pracobiorców.

 • pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • właściele firm, pracodawcy
 • pracownicy biur rachunkowo-księgowych

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie obowiązki spoczywaja na pracodawcy jako administratorze danych osobowych, co pozwoli uniknąć błędów i ich skutków.

MODUŁ I – 5 lipca 2019

Zatrudnianie pracowników

 1. Definicja stosunku pracy
 2. Rodzaje umów
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas określony
  • umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika
  • umowa na czas wykonywania określonej pracy
  • umowa na czas nieokreślony
  • umowy cywilnoprawne
  • elementy obowiązkowe umowy
    
 3. Szkolenie BHP pracownika i pracodawcy
 4. Obowiązki wobec ZUS

MODUŁ II – 12 lipca 2019

Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem

 1. Dokumentacja pochodząca od kandydatów
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
 • kwestionariusz osobowy pracownika
 • wstępne badania lekarskie
 • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w celu ustalenia szczególnych uprawnień pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (za jaki okres pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy, postępowanie w przypadku informacji w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia za pracę)
 1. Akta osobowe
 2. Nowa dokumentacja związana z formą wypłaty wynagrodzenia
 3. Dokumenty dotyczące korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
 4. Elektroniczne prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 5. Ewidencja czasu pracy
 6. Imienna karta (lista) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 7. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego
 8. PIT-2
 9. Oświadczenie o kosztach
 10. Ocena ryzyka

MODUŁ III – 19 lipca 2019

Rozwiązanie umowy o pracę

 1. Rozwiązanie umowy o pracę – uwagi ogólne
 2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 4. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
 5. Pracownik a związek zawodowy
 6. Liczenie okresów wypowiedzenia
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 9. Inne przyczyny rozwiązania umowy o pracę
 10. Wypowiedzenie umowy na czas określony
 11. Świadectwo pracy

MODUŁ IV – 26 lipca 2019

Ochrona danych osobowych pracowników według RODO: pracodawca jako administrator danych

 1. RODO - co to jest?
 2. Czym są dane osobowe?
 3. Dane zwykłe i szczególne kategorie danych
 4. Co oznacza przetwarzanie danych osobowych
 5. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 6. Obowiązki wobec osób przetwarzających dane innych osób w imieniu pracodawcy
 7. Zasady prowadzenia ewidencji osób posiadających upoważnienie zgodne z RODO
 8. Możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi
 9. Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych pracownika według RODO
 10. Nowi pracownicy a szkolenie RODO
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły