Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych spowoduje ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych we wszystkich krajach UE. Rozporządzenie, które od maja 2018 roku przyniesie szereg nowości i zmian, wprowadzi zapewne również niepokój. Warto się do tych zmian dobrze przygotować biorąc udział w praktycznym e-szkoleniu, podczas którego zapoznacie się Państwo z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ochrony danych osobowych w organizacji.

Jeżeli:

 • chcą Państwo poznać nowe przepisy o ochronie danych osobowych
 • mają Państwo wątpliwości czy w Państwa miejscu pracy prawidłowo wykorzystuje się, zabezpiecza i udostępnia dane swoich klientów, kontrahentów, pracowników?
 • fragmentaryczne informacje i niewiarygodne interpretacje przepisów zniechęcają Państwa do zajęcia się tematem ochrony danych osobowych?
 • nie wiedzą Państwo co tak naprawdę należy do Państwa obowiązków w zakresie dbałości o dane osobowe, a które wymagania Państwa nie dotyczą
 • wiedzą Państwo, że dla własnego bezpieczeństwa warto uporządkować kwestie związane z bezpieczeństwem informacji

zapraszamy do wzięcia udziału w e-kursie Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie, pozyskiwanie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych.
Bez wychodzenia z domu, przy swoim komputerze, w dogodnym momencie, z możliwością powrotu do wszystkich interesujących informacji dowiedzą się Państwo wszystkiego, czego potrzebują w tym zakresie.
 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób przetwarzających dane osobowe: działów kadr i administracji, marketingu, IT, windykacji, obsługi klienta, kadry menedżerskiej, oraz placówek mających do czynienia ze szczególnie istotnymi danymi takich jak placówki służby zdrowia, szkoły, instytucje publiczne.

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma:

 • płytę CD zawierającą treści z e-kursu
 • opiekę techniczną przez czas trwania e-kursu
 • testy wiedzy po każdym module, do samodzielnego wykonania i samodzielnego monitorowania postępów
 • certyfikat uczestnictwa

MODUŁ 1 Podstawowe pojęcia i ich interpretacja – start 11.05.2018r.

 • Dane osobowe w prawie polskim i europejskim
 • Zastosowania RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zmiany po 25.05.2018r.)
 • Dane osobowe a dane wrażliwe. Nowe dane wrażliwe zdefiniowane w RODO
 • Administrator danych, "nowy" administrator bezpieczeństwa informacji czyli Inspektor Ochrony Danych
 • Nowe pojęcia RODO, w tym: profilowanie, przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym, zgłaszanie incydentów organowi nadzorczemu

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasady legalności przetwarzania danych i danych wrażliwych
 • Zgoda na przetwarzanie danych i jej odwołanie oraz nowe warunki przy jej deklarowaniu
 • Umowa jako przesłanka legalności
 • Czego dotyczy obowiązek informacyjny i jak bardzo będzie się różnić po 25.05.2018r.
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania - nowe zasady prowadzenia opisu przetwarzania danych
 • Analiza ryzyka z uwzględnieniem wagi zagrożenia
 • Nowe prawa podmiotu danych

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ 3 Zabezpieczenia danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej

 • Zakres zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych w kontekście analizy ryzyka
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa i najczęściej popełniane błędy
 • Dobre praktyki bezpieczeństwa przy stosowaniu systemów informatycznych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i ewidencja osób upoważnionych po 25.05.2018r.
 • Rola i status Inspektora Ochrony Danych ("nowy" ABI)
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych
 • Przypadki obowiązkowego powołania Inspektora Danych Osobowych

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ 4. Udostępnianie, pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych

 • Przepływ danych osobowych w organizacji
 • Sposoby pozyskiwania danych
 • Przekazywanie, powierzenie i udostępnianie danych na nowych zasadach
 • EOG – transfer danych, wymogi prawne, przykłady
 • Reguły korporacyjne a legalizacja transferu danych
 • Odpowiedzialność karna, pracownicza i administracyjna
 • Nowe sankcje opisane w RODO
 • Kary finansowe nakładane przez nowy organ nadzorczy

 

Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły