Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Czas pracy w służbie zdrowia

Jak układać harmonogramy i prawidłowo ewidencjonować czas pracy?

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek z rozliczania czasu z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i doktryny prawa pracy, uporządkowanie wiedzy w zakresie czasu pracy, wskazanie odmienności i podobieństw w zakresie regulacji kodeksowych i branżowych w ZOZ.

Nie zabraknie odpowiedzi na pytania o mechanizmy zmiany grafików czasu pracy i ich konsekwencje, zasady pracy w niedziele i święta i jak rozliczać godziny nadliczbowe.

Szkolenie dedykowane jest:

 • pracownikom działów kadr i płac rozliczających czas pracy i wynagrodzenie za pracę
 • kadrze kierowniczej szczebla średniego – w tym ordynatorom, pielęgniarkom oddziałowym i naczelnym oraz innym osobom odpowiedzialnym za planowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników
 • kadrze kierowniczej jednostek służby zdrowia

Uczestnicy podczas szkolenia nauczą się jak prawidłowo układać harmonogram czasu pracy, zdobędą umiejętność prawidłowego rozliczania go i pozyskają wiedzę jak przekłada się on na wynagrodzenie.

Dowiedzą się także jakie są konsekwencje nieprawidłowego rozliczania czasu pracy i jak im zapobiec, poznają zasady rozliczania czasu pracy w oparciu o praktyczne kazusy.

 1. Podstawowe instytucje i pojęcia czasu pracy
 • omówienie zasad i definicja czasu pracy
 • zakres działań instytucji sprawujących nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy
 1. Planowanie harmonogramów czasu pracy
 • zasady planowania harmonogramów
 • uregulowania wewnętrzne i ich wpływ na ostateczne rozliczenia
 1. Systemy czasu pracy – krótka charakterystyka
 1. Praktyczne rozliczenie czasu pracy
 • ostatecznie zasady rozliczania czasu pracy w oparciu o praktyczne kazusy
 • godziny nadliczbowe w pytaniach i odpowiedziach
 • zatrudnianie w niedziele, święta i dni wolne od pracy
 1. Konsekwencje błędów w zakresie czasu pracy
 • odpowiedzialność za naruszenia czasu pracy
 1. Zmiany grafików czasu pracy
 • mechanizmy zmiany grafików
 • konsekwencje wynikające ze zmiany grafików
 1. Pytania i dyskusja

 

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły