Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Czas pracy kierowców warsztaty praktyczne

Przypadki szczególne, typowe błędy, praktyczne rozwiązania

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Rozliczanie czasu pracy kierowców, planowanie i tworzenie harmonogramów oraz rozkładów czasu pracy stanowią nie lada wyzwanie dla służb kadrowo-płacowych. Skomplikowane regulacje prawne sprzyjają popełnianiu błędów prowadzących do poważnych konsekwencji. Są one bowiem przedmiotem zainteresowania nie tylko Inspekcji Transportu Drogowego ale także Państwowej Inspekcji Pracy.

Próby pogodzenia zadań spedycyjnych z normami krajowymi i międzynarodowymi związanymi z czasem pracy kierowców, wiążą się z koniecznością wyboru „mniejszego zła” i w konsekwencji nieprawidłowościami w rozliczaniu czasu pracy i wynagrodzeń. Z niespójnościami ustawy o czasie pracy kierowców, rozporządzenia WE 561 oraz umowy AETR można sobie jednak poradzić.

Osoby odpowiedzialne za planowanie i rozliczanie czasu pracy w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy zarobkowe i przewozy na potrzeby własne.

Uczestnicy będą mogli dokonać analizy stosowanych w swoich przedsiębiorstwach rozwiązań i wyeliminować typowe błędy. Inspektor OIP na konkretnych przypadkach „z życia wziętych” zilustruje przypadki szczególne, wzorcowe i nieprawidłowe rozwiązania związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy

 1. Wprowadzenie do zagadnień czasu pracy kierowców
 • Norma dobowa i tygodniowa, wymiar i rozkład czasu pracy
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy, przerwy obligatoryjne i fakultatywne.
 • Systemy czasu pracy z uwzględnieniem odrębności wynikających z innych ustaw.
 • Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – dyżur, podróż służbowa, szkolenie.
 • Pojęcie dnia wolnego od pracy, charakter prawny wolnego dnia wynikającego z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (rekompensaty w kontekście art. 1513 Kodeksu pracy).
 • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta oraz w nocy, praca w godzinach nadliczbowych.
 • Metoda wyliczenia przeciętnie 40 oraz 48 godzinnego tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi, ewidencja czasu pracy.
 1. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów
 2. Czas jazdy i postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowców – zajęcia warsztatowe
 3. Naruszenia ustawy o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców i kodeksu pracy – studia przypadków
 • Naruszenia norm prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowcy
 • Różnice w stosowaniu rozporządzenia WE 561 i umowy międzynarodowej AETR
 • Zbieg wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz kary pieniężnej za naruszenia.
 • Postępowanie administracyjne - powiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydanie decyzji oraz odwołania od decyzji
 • Procedury i terminy zwrotu kary w przypadku uznania odwołania za zasadne
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły