Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Czas pracy 2015

Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli planowanie i rozliczanie czasu pracy w aktualnym stanie prawnym stanowi dla Państwa wyzwanie - zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego w przystępny sposób zostaną omówione między innymi kwestie związane z dokumentami rejestrowania czasu pracy, dostosowaniem systemu czasu pracy do prowadzonej działalności czy wielością rozliczeń czasu pracy w układzie różnych systemów czasu pracy. Udział w szkoleniu pomoże odpowiedzieć na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy.

 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • specjaliści z działów HR
 • osoby zajmujące się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy

Uczestnicy szkolenia będą mogli dokonać analizy stosowanych w swoich przedsiębiorstwach rozwiązań i wyeliminować typowe błędy. Inspektor OIP na konkretnych przypadkach „z życia wziętych” zilustruje przypadki szczególne, wzorcowe i nieprawidłowe rozwiązania związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Trener będzie omawiał przykłady w oparciu o najnowsze przepisy i interpretacje SN.
W czasie szkolenia ekspert zarekomenduje najkorzystniejsze dla pracodawców rozwiązania, udzieli także porad jak nowe przepisy wykorzystać w codziennej pracy i wyjaśni co one w praktyce znaczą dla specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę o tym, co się zmieniło i które zmiany mogą przysparzać problemów.

 1. Podstawowe instytucje czasu pracy
 • prawo do odpoczynku
 • długie okresy rozliczeniowe – czy zawsze korzystne
 1. Dostosowanie przyjętego systemu czasu pracy do rodzaju prowadzonej działalności – ujęcie praktyczne:
  • jak tworzyć rozkłady czasu pracy
  • ruchomy czas pracy bez nadgodzin (w jakim trybie wprowadza się ruchome rozkłady czasu pracy; czy ruchomym rozkładem czasu pracy można objąć pracownika indywidualnie?)
  • podstawowy, równoważny, zadaniowy, skrócony, weekendowy czas pracy
  • przerywany czas pracy jako klucz do obniżenia kosztów i unikania nadgodzin

    
 2. Nieprecyzyjność unormowań dotyczących pracy
  • w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, dniach wolnych i niedzielę – praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata
    
 3. Szczególne regulacje czasu pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających
   
 4. Praktyczne aspekty szczególnych regulacji dotyczących młodocianych, kobiet i niepełnosprawnych
   
 5. Dokumenty rejestrowania czasu pracy – grafiki i ewidencja – przegląd typowych nieprawidłowości i niezbędnych działań naprawczych
   
 6. Komplikacje rozliczeń czasu pracy z tytułu urlopów wypoczynkowych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem – ważne zmiany od października 2013 r. i ich praktyczne konsekwencje dla pracodawców i pracowników.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły