Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Controlling projektów unijnych

Warsztaty dla controllerów, głównych księgowych, analityków finansowych w ramach CORPORATE FINANCE BOOT CAMP

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Celem głównym szkolenia jest zdobycie umiejętności wykonania analizy finansowej projektów inwestycyjnych, które będą dotowane z środków UE w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przygotowujących, realizujących, analizujących i monitorujących projekty inwestycyjne, które będą bądź były przedmiotem aplikacji o dotacje z Unii Europejskiej.

 • dostarczenie wskaźników i miar, które ułatwią ocenę wiarygodności finansowej projektu dotowanego z funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem analizy rentowności, analizy trwałości finansowej i analizy wrażliwości
 • poznanie metodyki przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych, w tym projektów realizowanych w ochronie środowiska
 • poznanie istotnych zagadnień związanych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i KE dotyczących przygotowania analizy finansowej projektów inwestycyjnych generujących dochód
 1. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
 2. Zasady przygotowywania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF.
 3. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych w tym dotowanych z UE.
 4. Kolejność działań podczas przygotowania projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych.
 5. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV (FNPV), IRR (ERR), MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.
 6. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (ENPV, ERR, B/C) dla analizy ekonomicznej wykonywanej z poziomu społeczno-gospodarczego – obliczenie i interpretacja.
 7. Obliczenie wysokości dotacji metodą luki w finansowaniu.
 8. Analiza projektów inwestycyjnych – metoda kosztu dynamicznego jednostkowego (DGC).
 9. Analiza trwałości finansowej projektu i beneficjenta.
 10. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych.
 11. Analiza wrażliwości – analiza zmiennych projektu oszacowanych w pieniądzu.

 

UWAGA:

Każdy z uczestników powinien być wyposażony w laptop z wersją EXCEL (2007, 2010, 2013 lub 2016)

Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły