Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami unijnymi

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj
 • Chcą Państwo realizować swój projekt unijny bez komplikacji i zminimalizować ryzyko zwrotu otrzymanej dotacji?
 • Interesują Państwa praktyczne aspekty zarządzania każdym projektem unijnym, bez względu na program w ramach którego będą się Państwo starać o dotacje?
 • Ważne jest dla Państwa, by dotacja byłą szansą dla firmy, a nie utrudnieniem w jej funkcjonowaniu?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim kursie CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. ZARZĄDANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI - PLANOWANIE – REALIZACJA - ROZLICZANIE

Kurs skierowany jest do osób, które pełnią lub pełnić będą funkcję kierownika/koordynatora projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Jego adresatami są przedstawiciele wszystkich typów beneficjentów: przedsiębiorstw, administracji publicznej (szczególnie samorządowej i jednostek jej podległych) oraz organizacji pozarządowych.

6-tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia, przydatne dokumenty, rozporządzenia, wzory, strategie i kazusy
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat ukończenia kursu Specjalisty ds. Zarządzania Projektami Unijnymi potwierdzony przez zespół autorski magazynu „Dotacje i Fundusze” po zaliczeniu egzaminu końcowego

 

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Będą Państwo sprawnie koordynować prace projektowe, w tym współpracę z podmiotami zewnętrznymi i instytucjami zarządzającymi
 • Dowiedzą się Państwo jak zadbać o płynność finansową projektu i wymagane formalności
 • Będą Państwo przygotowani do kontroli która jest pewnym elementem realizacji projektu
 • Dostosują Państwo procedury postępowania do wymogów wynikających z otrzymania dotacji
 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzaniem projektami
 • Zyskają Państwo dostęp do użytecznych formularzy, wzorów umów i innej dokumentacji
 • Zyskają Państwo kompetencje przydatne przynajmniej do końca obecnej perspektywy budżetowej

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie najnowszych rozporządzeń i praktyki wdrażania rozwiązań – wszelkie regulacje zostaną wyjaśnione w oparciu o nową perspektywę budżetową oraz bogate doświadczenie ekspertów w zakresie dotacji unijnych
 • Różne aspekty zarządzania projektem w jednym miejscu – przygotowanie do szerokiego spektrum zadań, jakie stoją przed koordynatorami i kierownikami projektu
 • Uniwersalność kursu – przygotowanie do zarządzania projektami różnego typu, realizowanych w ramach różnych programów operacyjnych
 • Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem kursu czuwa zespół ekspertów o dużym doświadczeniu czołowych firm doradczych
 • Certyfikat ukończenia kursu poparty autorytetem wiodącego w tej branży magazynu „Dotacje i Fundusze”
 • Oszczędność czasu – program kursu zawiera kluczowe zagadnienia pomijając zbędne treści, dzięki temu w sześć tygodni zyskają Państwo kompetencje niezbędne kierownikowi i koordynatorowi każdego projektu
 • Oszczędność pieniędzy – mniejsze ryzyko niepowodzenia projektu i konieczności zwrotu dotacji

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są obowiązki koordynatora/kierownika projektu na etapie planowania, realizowania i rozliczania projektu?
 • Jak prawidłowo prowadzić dokumentację i księgowość podczas trwania projektu?
 • Jak przygotować się do kontroli projektu?
 • Jak stworzyć budżet i zadbać o finanse w czasie realizacji projektu?
 • Jak skonstruować wniosek o płatność?
 • Jak rozwiązywać problemy wynikające z zadań koordynatora/kierownika projektu?

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Więcej informacji na temat szkolenia w Warszawie znajduje się TUTAJ

 

1. Warsztaty stacjonarne: Konstruowanie projektu, Warszawa 08.04.2016

 • Miejsce projektu w strukturze celów podmiotu
 • Definiowanie celów projektu i dobór wskaźników
 • Tworzenie harmonogramu działań
 • Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku
 • Analiza potencjału i ryzyk

2. Lekcja multimedialna: Finanse w projekcie unijnym, 15.04.2016

 • Konstruowanie budżetu projektu unijnego
 • Przesunięcia w budżecie i płynność finansowa
 • Kwalifikowalność i planowanie kosztów
 • Ewidencjonowanie wydatków
 • Wniosek o płatność oraz załączniki

3. Lekcja multimedialna: Realizacja projektu, 22.04.2016

 • Podwykonawstwo w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zmiany w projekcie
 • Zasady dokonywania zakupów
 • Obowiązki promocyjne beneficjenta

4. Lekcja multimedialna: Dokumentacja i kontrola, 29.04.2016

 • Dokumentowanie działań projektowych
 • Sprawozdawczość podczas realizacji projektu
 • Księgowość w projekcie
 • Rodzaje kontroli i instytucje uprawnione do kontroli
 • Przygotowanie do kontroli

5. Lekcja multimedialna: Zamykanie projektu, 06.05.2016

 • Ewaluacja, ocena projektu i kontrola końcowa
 • Dokumenty zamknięcia
 • Obowiązki beneficjenta po zakończeniu projektu oraz trwałość efektów
 • Rozliczenie finansowe projektu
 • Rozliczenie merytoryczne wskaźników projektu

6. Warsztaty stacjonarne: Rozwiązania z zakresu zarządzania projektami, Warszawa 13.05.2016

 • Zadania kierownika projektu i współpraca z zespołem projektowym
 • Praktyczne problemy rozliczania projektów
 • Najczęściej popełniane błędy w realizacji projektów
 • Praktyczne aspekty kontroli
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły