Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Certyfikowany ogólnopolski kurs: specjalista ds. kontroli wierzytelności

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli:

 • jesteście Państwo odpowiedzialni za proces windykacji w firmie
 • interesuje Państwa uniknięcie pułapek i zabezpieczenie skutecznej windykacji (od zapisów w zawieranych umowach po ich należyte wykonanie) tak, aby nie stracić Klienta, ani płynności finansowej
 • chcą Państwo dowiedzieć się jak przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę sądową

zapraszamy do udziału w certyfikowanym ogólnopolskim kursie specjalisty ds. kontroli wierzytelności, podczas którego krok po kroku zostaniecie Państwo przeprowadzeni przez złożony proces odzyskiwania zaległych płatności.

 • Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmie
 • Pracownicy księgowości i działów finansowych
 • Właściciele firm

6-tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia przydatne w procesie tworzenia umów i windykowania należności
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat specjalisty ds. kontroli wierzytelności

 

Dzięki udziałowi w kursie dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak poprawnie skonstruować/zawrzeć/wykonać umowę gospodarczą , aby uniknąć kłopotów windykacyjnych
 • jak zorganizować proces windykacji w przedsiębiorstwie i jaki jest jego bieg (od wezwania do zapłaty po egzekucję)
 • jakie znaczenie dowodowe w procesie windykacji mają dokumenty stosowane w przebiegu realizacji umowy
 • kiedy skorzystać z E-Sądu, a kiedy oddać sprawę do sądu tradycyjnego
 • jakie są koszty windykacji

 

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

 

 1. Warsztaty stacjonarne: Umowy gospodarcze – zawarcie, wykonanie, windykacja
  09 października 2015 - Warszawa
 1. Umowa sprzedaży, zlecenia, dzieło i dostawy – cechy szczególne, korzystne postanowienia, przedawnienie.
 2. Umowa ramowa – zalety jej stosowania w obrocie.
 3. Zawarcie umowy – co poprzedza, w jakiej formie, czy e-mail wystarczy?
 4. Wykonanie umowy – dokumentacja przebiegu i końca.
 5. Wartość korespondencji e-mail w kontekście późniejszej windykacji.
 1. Lekcja multimedialna: Wykonanie umowy a późniejsza windykacja
  16 października 2015r.
 1. Dokumenty WZ – znaczenie dowodowe.
 2. Protokół odbioru jako dowód wykonania umowy.
 3. Brak zapłaty – czy, kiedy oraz w jaki sposób wzywać? Od kiedy należą się odsetki?
 4. Proces windykacji – od wezwania po egzekucję.
 5. Czy można żądać zwrotu poniesionych kosztów windykacji?
 1. Lekcja multimedialna – Organizacja procesu windykacji w przedsiębiorstwie. Rodzaje dłużników 23 października 2015r.
 1. Terminy płatności, a pierwszy monit.
 2. Wezwanie do zapłaty – pisemne, drogą elektroniczną czy telefoniczne?
 3. Rodzaje dłużników – pierwsze sygnały nadchodzących trudności.
 4. Zaległość płatnicza, a typ dłużnika – kiedy przerwać działania polubowne i wszcząć stanowczą (sądową) windykację.
 5. Koszty windykacji – czy warto powierzyć jej prowadzenie zewnętrznej kancelarii.
 1. Lekcja multimedialna – E-Sąd (EPU). Zalety i wady. Kiedy wybrać zamiast sądu tradycyjnego? 30 października 2015r.
 1. Ogólne cechy E-Sądu. Założenie konta oraz zasady korzystania.
 2. Kiedy warto wybrać EPU, a kiedy sąd tradycyjny?
 3. Pozew w EPU krok po kroku. Opłaty sądowe.
 4. Dalsze postępowanie z pozwem. Sprzeciw dłużnika i czynności E-Sądu.
 5. Uprawomocnienie się nakazu. Postępowanie egzekucyjne.
 1. Lekcja multimedialna: Brak płatności a odsetki i kary umowne. Bieg terminu przedawnienia
  06 listopada 2015r.
 1. Upływ terminu płatności – skutki.
 2. Naliczanie odsetek oraz kar umownych. Odstąpienie od umowy, a odsetki i kary.
 3. Potwierdzenie salda – znaczenie dowodowe.
 4. Uznanie długu (zobowiązanie do zapłaty) jako najbardziej pożądany dokument w kontekście windykacji.
 5. Przedawnienie – umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa dostawy.
 1. Warsztaty stacjonarne: Zabezpieczenie skutecznej windykacji
  20 listopada 2015 Warszawa
 1. Jak uniknąć pułapek i zabezpieczyć skuteczną windykację.
 2. Kontrakty ze spółkami handlowymi – osobowymi i kapitałowymi. Skutki upadłości.
 3. Kary umowne - kiedy i w jaki sposób jest stosować. Opóźnienie a zwłoka. Przykłady nieważnych zapisów.
 4. Umowne prawo do odstąpienia - przykłady stosowania, zapisy nieważne i nieskuteczne. Skutki odstąpienia od umowy, a obowiązki stron. Odstąpienie, a kara umowna.
 5. Kaucja, weksel, gwarancja, hipoteka jako zabezpieczenie przyszłej płatności.
 6. Koszty windykacji – polubownej, sądowej i EPU, egzekucyjnej.
 7. Nieściągalność długu, a możliwość zaliczenia jako kosztu uzyskania przychodu.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły
e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły