Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Certyfikowany Manager Zakupów

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli:

 • chcą mieć Państwo pewność, że organizacja procesu zakupów w Waszym przedsiębiorstwie jest zgodna z najnowszymi trendami i standardami
 • chcą Państwo zagwarantować sobie przewagę konkurencyjną oraz zwiększyć rentowność i wartość firmy poprzez podniesienie efektywności zakupów i optymalizację łańcucha dostaw
 • istotne dla Państwa jest, aby osoby odpowiedzialne za sferę zakupów realizowały w sposób maksymalny swoje zadania i skutecznie korzystały ze swoich kompetencji negocjacyjnych
 • interesuje Państwa praktyczna implementacja współczesnych rozwiązań i narzędzi do bieżących działań strategicznych i operacyjnych firmy w zakresie zakupów

zapraszamy do udziału w szkoleniu - ogólnopolskim certyfikowanym kursie Managera Zakupów.

 • kupcy i zaopatrzeniowcy z firm produkcyjnych i handlowych oraz sektora publicznego
 • asystenci i specjaliści ds. zakupów lub zaopatrzenia
 • analitycy i koordynatorzy zakupów lub zaopatrzenia
 • Product Managerowie
 • specjaliści dystrybucji i logistyki
 • specjaliści: IT, rozwoju i wdrażania produktów, prognozowania i planowania produkcji, marketingu i sprzedaży, czy obsługi klienta chcących wzbogacić wiedzę o zakupach/zaopatrzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw

6 - tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia:prezentacje, narzędzia analityczne, przydatne strategie i techniki zakupowe, testy, scenariusze case'ów negocjacyjnych, nagrania video przeprowadzonych ćwiczeń negocjacyjnych
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat Managera Zakupów

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • kompetentny Manager Zakupów może stać się atutem Państwa firmy i swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać dla zoptymalizowania procesu i osiągnięcia znaczących oszczędności w zakupach
 • połączenie najnowszych tendencji w zakupach i praktyk wdrażania rozwiązań systemowych - najnowsze tendencje w organizacji i zarządzaniu zakupami zostaną poparte przykładami z praktyki, jak również ćwiczenia warsztatowe z negocjacji zakupowych będą bazowały na potrzebach uczestników i pozwolą wypracować przez nich efektywne rozwiązania do zastosowania w zakupach w przyszłości
 • gwarancja jakości - prowadzący jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakupach, zaopatrzeniu i logistyce; trenerem szkoleń z zakresu zakupów, zaopatrzenia i negocjacji zakupowych, autorem wielu artykułów specjalistycznych
 • oszczędność czasu - program kursu obejmuje kluczowe zagadnienia, dzięki czemu w 6 tygodni zyskają Państwo wiedzę fachową i kompetencje managerskie

Dzięki udziałowi w kursie:

 • wzbogacicie Państwo swoją wiedzę o najnowszych kierunkach w zakresie organizowania i zarządzania zakupami/zaopatrzeniem
 • poznacie Państwo narzędzia analizy strategicznej i operacyjnej, koniecznej do właściwego definiowania i hierarchizowania grup asortymentowych, celem wypracowania właściwych strategii zakupowych
 • dostosują Państwo organizację i procedury zakupowe do najbardziej aktualnych trendów i standardów
 • unikną Państwo problemów związanych z błędami w kontraktach z dostawcami, co zagwarantuje otrzymaniem właściwych technicznie i jakościowo produktów, w odpowiedniej ilości i we właściwym czasie
 • zyskają Państwo dostęp do metod, zasad i wzorów dobrych praktyk zakupowych

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie funkcje i znaczenie mają zakupy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jak powinny być zorganizowane?
 • jaką wiedzę, kompetencje i uprawnienia powinien posiadać Manager Zakupów, aby zakupy mógł prowadzić efektywnie?
 • jak badać rynek, aby znaleźć optymalne i bezpieczne źródła zakupów?
 • jak wybierać i weryfikować dostawców, aby zagwarantować sobie najlepsze warunki zakupów i zagwarantować sobie ciągłość i prawidłowość dostaw?
 • jak formalizować warunki współpracy z dostawcami i unikać kosztownych błędów kontraktowych?
 • jak profesjonalnie przygotować się do negocjacji, właściwie rozpoznawać cele i interesy partnera stołu negocjacyjnego i stosować skuteczne strategie negocjacyjne, dostosowane do osobowości sprzedających?
 • jak efektywnie prowadzić operacyjne negocjacje zakupowe, aby w sposób maksymalny realizować postawione sobie cele negocjacyjne?

 

1. Warsztat stacjonarny: Rola zakupów i organizacja procesu zakupowego, funkcja i zadania Managera Zakupów - Warszawa 19 maja 2017

 • Rola i znaczenie strategiczne i operacyjne zakupów w nowoczesnej firmie
 • Organizacja i przebieg procesów zakupowych
 • Dział Zakupów/Zaopatrzenia, jego organizacja i rola w przedsiębiorstwie oraz zasady współpracyz jego innymi komórkami
 • Dział Zakupów źródłem optymalizacji kosztów
 • Rola i zadania Managera Zakupów w organizacji
 • Strategiczne narzędzia analityczne wsparcia pracy Managera Zakupów
 • Zasady budowania optymalnego łańcucha dostaw

Materiały dodatkowe: wzory różnych metod analitycznych na poziomie strategicznym

2. Lekcja multimedialna: Zarządzanie kategorią produktów - 26 maja 2017

 • Definicje i funkcje zarządzania kategorią asortymentową
 • Metody analizy asortymentowej w obszarach przedsiębiorstwa: zewnętrznym i wewnętrznym
 • Narzędzia kategoryzacji i hierarchizacji grup asortymentowych
 • Zasady budowania strategii zakupowych określonych kategorii produktowych
 • Strategie zakupowe a relacje z klientami wewnętrznymi i dostawcami
 • Zarządzanie komunikacją w procesie realizacji strategii zakupowych grup asortymentowych

Materiały dodatkowe: Narzędzia analizy asortymentowej, metody kategoryzacji grup asortymentowych

3. Lekcja multimedialna: Wybór dostawców i zarządzanie relacjami z nimi - 2 czerwca 2017

 • Zasady wyboru i profesjonalne metody walidacji dostawców
 • Ryzyka związane z zakupami i dostawcami oraz zasady ich kwantyfikacji i metody ograniczania
 • Od walki konkurencyjnej do partnerstwa strategicznego, czyli budowa i zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Dostawca zasobem firmy
 • Narzędzia komunikacji z dostawcami w procesie zakupowym
 • Monitoring i metody analizy współpracy z dostawcami

Materiały dodatkowe: przykłady predefiniowanych wskaźników KPI wyboru i oceny dostawcy, metody oceny standingu finansowego dostawcy

4. Lekcja multimedialna: Umowa zakupu - 9 czerwca 2017

 • Ogólne warunki zakupu
 • Formalne aspekty zawierania umów jednodokumentowych
 • Gestia transportowa i ubezpieczeniowa w wersji Incoterms 2010
 • Struktura ramowa umów zakupów
 • Umowy zakupów z partnerami krajowymi a zagranicznymi
 • Pułapki kontraktowe i błędy w umowach zakupu

Materiały dodatkowe: przykładowe wzory ramowych umów zakupów, najnowsza wersja warunków dostaw Incoterms 2010

5. Lekcja multimedialna: Negocjacje zakupowe - 16 czerwca 2017

 • Istota, charakterystyka i aspekty negocjacji zakupowych
 • Profilowanie partnera negocjacyjnego
 • Specyfika negocjacji określonych grup towarowych i kategorii dostawców
 • Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych
 • Przebieg, strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych
 • Narzędzia skutecznego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej
 • Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych

Materiały dodatkowe: zestawienie technik negocjacyjnych, testy stylu komunikacji i negocjacji, formularz przygotowania się do negocjacji

6. Warsztat stacjonarny: Negocjacje zakupowe - warsztat praktyczny - Warszawa 23 czerwca 2017

 • Ćwiczenia z negocjacji prowadzone przez jednego kupującego i sprzedającego
 • Ćwiczenia z negocjacji prowadzone przez zespoły negocjatorów

Podstawą ćwiczeń są specjalnie przygotowane dla uczestników scenariusze uwzględniające zakres, specyfikę i charakter prowadzonych przez nich negocjacji. Otrzymują je poszczególne pary lub zespoły negocjacyjne uczestników i mają czas na przygotowanie się do negocjacji. Przebieg negocjacji jest nagrywany kamerą video. Film z nagrania jest analizowany przez uczestników (trener jest moderatorem) pod kątem wielu kryteriów.

Materiały dodatkowe: scenariusze negocjacyjne, nagrania video z praktycznych ćwiczeń negocjacyjnych

Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły