Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Ceny transferowe 2015

Praktyczne warsztaty

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki. Nie można zaprzeczyć, iż organy skarbowe mają szerokie uprawnienia, z których korzystają w czasie częstych kontroli. Wykorzystanie cen transferowych jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorstwa, ale niesie za sobą również ryzyko, bowiem to na przedsiębiorstwie, a nie na służbach skarbowych leży konieczność udowodnienia rynkowości ceny zastosowanej w rozliczeniu między podmiotami powiązanymi, dlatego zagadnienie prawidłowej dokumentacji cen transferowych nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Regulacje prawne w tym zakresie są skomplikowane, dlatego zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania cen transferowych, wymaga dobrej znajomości obowiązujących przepisów. Proponowane szkolenie ma na celu przedstawienie w sposób kompleksowy informacji dotyczących cen transferowych obowiązujących po zmianach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015r. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie m.in. sposób sporządzania dokumentacji cen transferowych jak również metody szacowania cen w transakcjach.

 • dyrektorzy finansowi
 • księgowi
 • prawnicy
 • osoby specjalizujące się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej

Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze interpretacje organów podatkowych. Razem z wykładowcą poznają praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi oraz identyfikacji ryzyka podatkowego związanego z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

Dzień I

 1. Wprowadzenie do tematyki cen transferowych
  1. Pojęcie ceny transferowej
  2. Ceny transferowe jako metody przerzucania zysku
  3. Źródła prawa w zakresie cen transferowych
 2. Zmiany od 1 stycznia 2015r.
  1. Dokumentacja dla spółek osobowych
  2. Dokumentacja dla grup producenckich
  3. Dokumentacja dla zakładów (PE)
  4. Niedostateczna kapitalizacja
 3. Sankcje w zakresie cen transferowych i przerzucania dochodów
  1. Stawka 50% CIT/PIT
  2. Sankcje karne skarbowe
  3. Doszacowanie VAT
  4. Dodatkowe sankcje, które mogą być nałożone na podatnika
 4. Kontrole cen transferowych w Polsce
  1. Praktyka organów podatkowych
  2. Wyniki kontroli
 5. Podmioty powiązane – na kim spoczywa ryzyko podatkowe
  1. Powiązania kapitałowe
  2. Powiązania osobowe
 6. Metody ustalania cen
  1. Metoda PCN (omówienie, przykład, korekta)
  2. Metoda koszt plus (omówienie, przykład)
  3. Metoda marży odsprzedaży (omówienie, przykład)
  4. Metody nietradycyjne
   1. Metoda podziału zysku
   2. Metoda marzy transakcyjnej netto
 7. Planowanie transakcji przed jej realizacją – case study

Dzień II

 1. Obowiązek dokumentacyjny
  1. Wymagania prawne – zawartość dokumentacji
  2. Progi dokumentacyjne
  3. Analiza funkcjonalna
  4. Technika sporządzania dokumentacji
 2. Sporządzanie dokumentacji – warsztaty
 3. Koszty udziałowca
  1. Definicja
  2. Ryzyka podatkowe
  3. Przygotowanie tzw. „opisu transakcji”
 4. Analiza porównawcza
  1. Cel analizy
  2. Sposób sporządzania analizy
  3. Case study
 5. Restrukturyzacja działalności gospodarczej
  1. Definicja restrukturyzacji
  2. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  3. Dodatkowy dochód w wyniku restrukturyzacji.
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły