Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Ceny transferowe 2013

Dokumentacja podatkowa i najnowsze zmiany

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj
18 lipca tego roku weszła w życie nowelizacja regulacji prawnych dotyczących cen transferowych i zasad ustalania dochodu w transakcjach podmiotów powiązanych. Wprowadza ona szereg nowych zagadnień, które nakładają się na i tak już skomplikowane przepisy.
 
Regulacje prawne są skomplikowane, dlatego zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania cen transferowych, wymaga dobrej znajomości obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.

Nowe metody szacowania dochodu, analiza porównywalności transakcji, metody podziału zysków - to tylko niektóre z zagadnień, którym służby księgowe powinny się przyjrzeć.

W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, w czasie którego doświadczony praktyk omówi aktualny stan prawny i orzecznictwo urzędów skarbowych w zakresie cen transferowych ze szczegółowym uwzględnieniem metod szacowania dochodów i sporządzania odpowiedniej dokumentacji transakcji, co pomoże ograniczyć ryzyko zakwestionowania warunków transakcji przez organy podatkowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • dyrektorów finansowych,
 • księgowych,
 • prawników
 • osób specjalizujących się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi

Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze interpretacje organów podatkowych. Razem z wykładowcą poznają praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi oraz identyfikacji ryzyka podatkowego związanego z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

Ogólny plan warsztatów:

1. Podmioty powiązane

 • identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów
 • powiązania pionowe i poziome, bezpośrednie i pośrednie,
 • powiązania personalne, rodzinne.
 1. Metody szacowania
 • metody tradycyjne
 • zysk transakcyjny, cena odsprzedaży, porównywalna cena niekontrolowana, rozsądna marża plus, podział zysków, marża transakcyjna netto
 • metody ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
 • analiza porównywalności transakcji
 • ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętej kalkulacji cenowej
 1. Kategorie transakcji i obszary ryzyka podatkowego
 • typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • kto ponosi ryzyko cen transferowych – udział w zarządzaniu, udział w kontroli
 • metodologia grupowania operacji gospodarczych; zasada ogólna i zasady szczególne grupowania transakcji
 • limit 100 000 euro, przeliczanie limitów ustawowych
 • ryzyko cen transferowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • aktywne formy zarządzania ryzykiem – polityka cen transferowych, benchmarking, porozumienia cenowe
 • ciężar dowodu zastosowania cen transferowych
 1. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji
 • kluczowe elementy dokumentacji
 • obowiązek i termin przedłożenia dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanym
 • ocena rzetelności i obiektywności dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi
 • sankcje
 1. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji na 2013 r.
 • wprowadzenie procedury sporządzania analizy porównawczej
 • zmiany w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • zmiany w zakresie tzw. kosztów akcjonariusza
 • konsekwencje zmian dla dokumentowania transakcji
 • zagrożenia związane ze zmianą przepisów
 1. Pozostałe kwestie dotyczące cen transferowych
 • podatkowa grupa kapitałowa
 • niedostateczna kapitalizacja 2012/2013 - co się zmieni
 • podatek u źródła
 • przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • przesłanki odpowiedzialności karno - skarbowej
 • interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły