Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Cash flow

jako wsparcie managera w procesie zarządzania

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 3-częściowy kurs nauczy Państwa jak wykorzystywać dane zawarte w cash flow na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.


Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcą lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.


Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią interpretację sprawozdań finansowych osobom bez specjalistycznego przygotowania.

MODUŁ I – start kursu – 25.01.2019

Znaczenie i budowa cash flow

 • Cash flow – najbardziej wiarygodne źródło danych finansowych
 • Budowa bilansu i rachunku zysków i strat w kontekście powiązania z cash flow
 • Trzy rodzaje działalności w cash flow
 • Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ II – 01.02.2019

Analiza cash flow

 • Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania cash flow
 • Cash flow dla działalności operacyjnej z przykładami
 • Cash flow dla działalności inwestycyjnej z przykładami
 • Cash flow dla działalności finansowej z przykładami
 • Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ III – 08.02.2019

Pozostałe kwestie dotyczące cash flow

 • Zmiany oszacowań/korekty błędów z lat ubiegłych/zmiana polityki rachunkowości i ich sposób ujęcia w cash flow
 • Narzędzie do sporządzania cash flow
 • Cash flow według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Cash flow jednostkowy a skonsolidowany
 • Zadanie sprawdzające: test wiedzy
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły