Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Budżetowanie sprzedaży

Warsztaty dla controllerów, głównych księgowych, analityków finansowych w ramach CORPORATE FINANCE BOOT CAMP

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Dzięki dobrze przygotowanemu budżetowi sprzedaży firma może znacznie przybliżyć się do wyznaczonych długo- i krótkookresowych celów i zweryfikować plany oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, skorygować wcześniejsze założenia lub podjąć działania naprawcze. O tym w jaki sposób sporządzić i zweryfikować budżet sprzedaży, by był jak najbardziej funkcjonalny będą się Państwo mogli przekonać w czasie intensywnych 7-godzinnych warsztatów.

 • pracownicy działów controllingu, księgowości oraz planowania finansowego
 • kadra zarządzająca
 • właściciele firm
 • kierownicy i pracownicy działów sprzedaży oraz pracownicy innych działów zaangażowani w proces pozyskiwania danych do analiz efektywności sprzedaży
 • optymalne połączenie teorii i praktyki – wszystkie punkty szkolenia będą zilustrowane case study oraz zakończone wykonaniem ciekawych ćwiczeń
 • warsztaty przeprowadzone przez praktyka, specjalizującego się w controllingu sprzedaży
 • w czasie spotkania będzie możliwość zweryfikowania własnych budżetów sprzedażowych
 • pokazanie narzędzi, które ułatwią pracę nad opracowaniem i weryfikacją budżetu sprzedaży
 1. Przygotowanie danych do konstrukcji budżetu sprzedaży
 • analiza danych historycznych – porównywanie danych rok do roku
 • oszacowanie kosztów straconych możliwości
 • analiza czynników wzrostu
 • ocena trendów panujących na rynku
 • wykorzystanie social media w procesie pozyskiwania danych sprzedażowych
 1. Metodologie budżetowania sprzedaży
 • struktura sprzedaży jako podstawa budżetów cząstkowych
 • planowanie top–down i bottom-up a stopień realistyczności zawartych oczekiwań i wpływ na motywację pracowników
 • budżetowanie przyrostowe i budżetowanie od zera – ocena pracochłonności obu metod a wiarygodność uzyskanych prognoz
 • statyczna metoda budżetowania vs metoda dynamiczna – wpływ czasu na prognozowanie przychodów
 • budżetowanie metodą „procentu od sprzedaży” jako metoda oceny aktywów i pasywów w przyszłości
 • planowanie „przez lokalizację” oraz „przez produkt” – która metoda daje więcej informacji

         Ćwiczenie: zarządzanie poprzez cele – wskaźnikowanie celów

 1. Menedżer scenariuszy jako sposób tworzenia wariantów budżetów – czyli narzędzie do analizy: "co się stanie, gdy"
 • jak zbudować model budżetu sprzedaży
 • sposoby stworzenia i wykorzystania menedżera scenariuszy (edytowanie i dodawanie scenariuszy krok po kroku) porównanie wariantów budżetu

          Ćwiczenie: opracowanie wariantów budżetu organizacji za pomocą menedżera scenariuszy

 1. Walidacja budżetu sprzedaży w oparciu o KPI
 • rola KPI w procesie zarządzania sprzedażą
 • miary powiązane ze sprzedażą: dynamiki sprzedaży, marży na sprzedaży, rozwoju bazy klientów
 • zależności między miarami
 • wykonanie budżetu i analiza odchyleń

         Ćwiczenie: obliczanie przykładowej marży na sprzedaży w przypadku wyrobów niestandardowych

Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły