Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Budżetowanie przedsiębiorstwa

Pięć aspektów sprawnego zarządzania finansami

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Budżetowanie wspomaga odpowiednie planowanie i kontrolę wydatków oraz przychodów na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od jego prawidłowej interpretacji zależy trafność wielu decyzji menedżerskich. Natomiast właściwa konsolidacja budżetów cząstkowych umożliwia stworzenie budżetu przedsiębiorstwa i kontrolę pracy różnych ośrodków odpowiedzialności. Podczas szkolenia doświadczony trener omówi wspólnie z uczestnikami kluczowe kwestie związane z tworzeniem i interpretacją budżetu, zarówno w wymiarze operacyjnym jak i finansowym.

 • pracownicy działów księgowych i finansowych
 • controllerzy
 • kadra kierownicza
 • pracownicy niefinansowi, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie oraz realizację budżetu w przedsiębiorstwie
 • wszyscy zainteresowani procesem budżetowania

Podczas aktywnego szkolenia Uczestnicy poznają metody budżetowania i sposoby sporządzania budżetów, wykształcą umiejętności w zakresie sporządzania budżetów cząstkowych operacyjnych i finansowych, a także poznają zasady kontroli wykonania budżetów. Szkolenie koncentruje się na aspektach praktycznych, teorię ograniczając do minimum.

 1. Jak i po co budżetować?
 • istota i rola budżetowania,
 • funkcje i zasady budżetowania,
 • etapy procesu budżetowania,
 • metody i techniki budżetowania,
 • rodzaje budżetów.
 1. Budżet przedsiębiorstwa – przygotowanie, koordynacja i konsolidacja
 • harmonogram sporządzania budżetu,
 • budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych,
 • tradycyjne i nowoczesne podejście do budżetowania ,
 • budżety operacyjne i budżety finansowe,
 • konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.
 1. Budżetowanie kosztów
 • koszty podatkowe i bilansowe,
 • klasyfikacja kosztów na potrzeby budżetowania,
 • systemy kontroli kosztów,
 • sprawozdawczość kosztowa,
 • układ rodzajowy i układ funkcjonalny kosztów,
 • struktura kosztu wytworzenia i kosztu pełnego produktu,
 • koszty pozaprodukcyjne,
 • koszty zmienne i stałe.
 1. Budżetowanie finansowe – najważniejsze elementy
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • ćwiczenie praktyczne w zakresie budżetowania finansowego.
 1. Budżetowanie a controlling
 • cykl kontroli budżetowej,
 • wyodrębnianie centrów odpowiedzialności,
 • ocena i kontrola centrów produkcji, kosztów, zysku i inwestycji,
 • rozliczanie kosztów pośrednich (wydziały/produkty),
 • analiza odchyleń,
 • ćwiczenie praktyczne - rozliczanie kosztów pośrednich.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły