Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Bezpieczne umowy prawa pracy 2014

Przepisy KP, nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę - bezpieczne rozwiązania w praktyce

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z powodu licznych wyjątków i przypadków szczególnych oraz skomplikowanych przepisów prawnych nawet najlepszy specjalista działu kadr może mieć wątpliwości przy sporządzaniu lub rozwiązywaniu umowy o pracę.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których Inspektor PIP omówi procesy związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów oraz sporządzaniem dodatkowej dokumentacji kadrowej.

 

 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • specjaliści z działów HR
 • osoby zajmujące się rekrutacją, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, świadectwami pracy

Zebraliśmy pełen katalog przypadków szczególnych związanych z umowami prawa pracy i stworzyliśmy program praktycznego, interaktywnego szkolenia. Inspektor OIP na konkretnych przykładach „z życia wziętych” zilustruje optymalne rozwiązania i wskaże błędy, których należy się wystrzegać.

 1. Rekrutacja a Kodeks Pracy
 • swoboda wyboru kandydata a ograniczenia wynikające z zakazu dyskryminacji oraz pozyskiwanie danych podczas rekrutacji pracownika
   

2. Umowa o pracę i jej zapisy

 • analiza treści umowy w świetle orzecznictwa
 • elementy umowy o pracę – zobowiązania stron stosunku pracy na bazie Kodeksu Pracy
 • zapisy umów o pracę a przepisy prawa zakładowego
 • umowy terminowe
   
 1. Zmiany treści umowy o pracę
 • tryb wprowadzania zmian warunków zatrudnienia
 • warunki bezwzględne przy modyfikacji angażu
 • przejęcie zakładu przez innego pracodawcę
   
 1. Wadliwe rozwiązanie umowy terminowej i bezterminowej – zagrożenia i postępowanie:
 • doręczenia, terminy, wady oświadczenia woli
 • odwołanie pracownika do sądu
 • postępowanie pracodawcy w razie przywrócenia pracownika do pracy
 • prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
   
 1. Tryby rozwiązania umowy o pracę (art. 52, 53, 55 i 63 Kodeksu pracy)
   
 2. Treść świadectwa pracy
   
 3. Rozliczenie wymagalnych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy
  • urlop wypoczynkowy
  • odprawy
Zapytaj

Zobacz również