Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Bezpieczne umowy prawa pracy

Przypadki szczególne, typowe błędy, praktyczne rozwiązania

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z powodu licznych wyjątków i przypadków szczególnych oraz zmian prawnych nawet najlepszy specjalista działu kadr może mieć wątpliwości przy sporządzaniu lub rozwiązywaniu umowy o pracę.

Planowane są kolejne zmiany KP związane między innymi z wprowadzeniem gigantycznych odszkodowań zamiast przywrócenia do pracy czy wydłużeniem okresu wypowiedzenia osób zatrudnionych na umowy terminowe. Warto zatem zasięgnąć wiedzy Inspektów PIP na temat najbardziej kontrowersyjnych przepisów, najczęstszych niejasności oraz sposobów bezbłędnego konstruowania umów.

 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • specjaliści z działów HR
 • osoby zajmujące się rekrutacją, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, świadectwami pracy.

Doświadczony inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy na podstawie praktyki Państwowej Inspekcji Pracy omówi przypadki szczególne, typowe błędy i wyjaśni wątpliwości związane z umowami o pracę, a w trakcie sesji pytań odpowie na konkretne problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Zebraliśmy pełen katalog przypadków szczególnych-związanych z umowami prawa pracy i stworzyliśmy program praktycznego, interaktywnego szkolenia. Inspektor OIP na konkretnych przykładach „z życia wziętych” zilustruje przypadki szczególne i nieprawidłowe rozwiązania.

1. Rekrutacja a Kodeksu Pracy

 • swoboda wyboru kandydata a ograniczenia wynikające z zakazu dyskryminacji
 • pozyskiwanie danych podczas rekrutacji pracownika – zakres ochrony danych osobowych

2. Umowa o pracę i jej zapisy

 • analiza treści umowy w świetle orzecznictwa
 • elementy umowy o pracę – zobowiązania stron stosunku pracy na bazie Kodeksu Pracy
 • zapisy umów o pracę a przepisy prawa zakładowego
 • umowy terminowe – po zakończeniu „ustawy kryzysowej” i zmiany od 2013 r.

3. Zmiany treści umowy o pracę

 • tryb wprowadzania zmian warunków zatrudnienia
 • warunki bezwzględne oraz odstępstwa od obowiązujących przepisów

4. Przejęcie zakładu przez innego pracodawcę

 • tryb postępowania
 • wzajemne zobowiązania i granice odpowiedzialności

5. Wypowiadanie umów o pracę

 • odpowiedzialność za naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę z naruszeniem trybu
 • odszkodowanie czy przywrócenie do pracy?
 • osoby zatrudnione na czas określony –nowelizacja przepisów
 • roszczenia pracownicze przed sądem pracy

6. Wygaśniecie stosunku pracy

 • roszczenia pracownicze w przypadku śmierci (prawo dziedziczenia przez zstępnych)
 • zobowiązania po śmierci pracodawcy tymczasowe aresztowanie pracownika
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły