Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Bezpieczne umowy o pracę

Nowelizacje KP, zmiany prawne, praktyczne rozwiązania, bezpieczne zwolnienia

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z powodu licznych wyjątków i przypadków szczególnych oraz zmian prawnych nawet najlepszy specjalista
działu kadr może mieć wątpliwości przy sporządzaniu lub rozwiązywaniu umowy o pracę, które nie jest tak
proste, jak się wydaje. Trzeba uważać, aby nie popełnić przy tym najmniejszego błędu, ponieważ może on
drogo kosztować, zwłaszcza, gdy pracownik odwoła się do sądu pracy.
W obliczu najnowszych zmian w prawie pracy szkolenie ma dać wiedzę, jak w sposób bezpieczny i zgodny
z prawem kształtować współpracę. Warsztat pomoże w zdobyciu informacji, które pomogą zaoszczędzić
czas i koszty w procedurze zatrudnienia i zwolnień.

Uczestnicy:
• pracodawcy i przedstawiciele pracodawców,
• kierownicy i pracownicy działów kadr i płac,
• kierownicy samodzielnych jednostek organizacyjnych.

Zebraliśmy pełen katalog przypadków
szczególnych, związanych z umowami prawa pracy
i stworzyliśmy program praktycznego,
interaktywnego szkolenia. Doświadczony Inspektor
Pracy na konkretnych przykładach „z życia wziętych”
zilustruje optymalne rozwiązania i wskaże błędy,
których należy się wystrzegać oraz opowie
o najczęstszych uchybieniach popełnianych podczas
procedury zwalniania pracowników. W trakcie
dyskusji odpowie na pytania zadawane przez
uczestników, co wzbogaci zakres szkolenia. Zostaną
omówione liczne przykłady praktyczne z codziennej
praktyki Inspekcji Pracy.

1. Rekrutacja a Kodeks Pracy – swoboda wyboru kandydata a ograniczenia wynikające z zakazu dyskryminacji


2. Umowa o pracę i jej zapisy

 1. analiza treści umowy w świetle orzecznictwa
 2. elementy umowy o pracę – zobowiązania stron na bazie KP
 3. zapisy umów o pracę a przepisy prawa zakładowego
 4. umowy terminowe – zmiany od 2013 r.


3. Zmiany treści umowy o pracę tryb wprowadzania zmian warunków zatrudnienia

 1. wypowiedzenia zmieniające w przypadku reorganizacji pracodawcy,
 2. zmiana warunków zatrudnienia po przejęciu pracowników w trybie art. 23 prim kp.


4. Wadliwe rozwiązanie umowy terminowej i bezterminowej – zagrożenia i postępowanie:

 1. doręczenia, terminy, wady oświadczenia woli – konsekwencje dla pracodawcy
 2. jak uniknąć odwołania pracownika i co zrobić, gdy ono nastąpi
 3. postępowanie pojednawcze, zawieranie ugody, postępowanie przed sądem pracy – zbiór praktycznych porad,
 4. postępowanie pracodawcy w razie przywrócenia pracownika do pracy,
 5. prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy


5. Zwolnienia grupowe i likwidacja lub upadłość pracodawcy, a uprawnienia pracownika –orzecznictwo Sądu Najwyższego


6. Ograniczenia w zakresie wypowiadania umów o pracę


7. Sposób wystawiania, treść oraz tryb wydania świadectwa pracy – WAŻNE: wyjaśnienie problemów z wydawaniem świadectw pracy po umowach terminowych


8. Rozliczenie wymagalnych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy

 1. urlop wypoczynkowy – w tym ekwiwalent za urlop niewykorzystany oraz jak wpisać w świadectwie wykorzystanie urlopu w sytuacji, gdy umowa nie ulega rozwiązaniu
 2. odprawy wynikające z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły