Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Bezpieczne rozwiązywanie umów o pracę

Praktyczne procedury chroniące interesy pracodawcy w sporach przed sądem pracy

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę nie jest tak proste, jak się wydaje. Trzeba uważać, aby nie popełnić przy tym nawet najmniejszego błędu, ponieważ może on drogo kosztować, zwłaszcza, gdy pracownik odwoła się do sądu pracy.

W obliczu najnowszych zmian w prawie pracy szkolenie ma dać wiedzę, jak w sposób bezpieczny i zgodny z prawem zakończyć współpracę. Warsztat pomoże w zdobyciu informacji i poznaniu rozwiązań, które chronić będą interesy pracodawcy nawet w obliczu pozwu ze strony zwolnionego pracownika.

 • pracodawcy i przedstawiciele pracodawców,
 • kierownicy i pracownicy działów kadr i płac,
 • kierownicy samodzielnych jednostek organizacyjnych.

Doświadczony Inspektor Pracy opowie o najczęstszych uchybieniach popełnianych podczas procedury zwalniania pracowników. W trakcie dyskusji odpowie na pytania zadawane przez uczestników, co wzbogaci zakres szkolenia. Zostaną omówione liczne przykłady praktyczne, z codziennej praktyki Inspekcji Pracy.

Szczególnie polecamy:

 • najnowsze regulacje związane ze świadectwami pracy
 • aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego
 • ograniczenia w zakresie wypowiadania umów
 1. Wadliwe rozwiązanie umowy terminowej i bezterminowej – zagrożenia i postępowanie:
 • doręczenia, terminy, wady oświadczenia woli – konsekwencje dla pracodawcy
 • jak uniknąć odwołania pracownika,
 • odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę – co może zrobić pracodawca,
 • roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
 • postępowanie przed sądem pracy – zbiór praktycznych porad,
 • postępowanie pracodawcy w razie przywrócenia pracownika do pracy,
 • prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej,
 • postępowanie pojednawcze, zawieranie ugody,
 • uprawnienia stron w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy,
 1. Zwolnienia grupowe i likwidacja lub upadłość pracodawcy, a uprawnienia pracownika – kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych zgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego
 2. Ograniczenia w zakresie wypowiadania umów o pracę
 • osoby szczególnie chronione, ich uprawnienia w zakresie trwałości stosunku pracy,
 • wypowiedzenia zmieniające w przypadku reorganizacji pracodawcy,
 • zmiana warunków zatrudnienia po przejęciu pracowników w trybie art. 23 prim kp.
 1. Postępowanie pracodawcy w razie skutecznego rozwiązania stosunku pracy
 • z upływem okresu obowiązywania umowy,
 • z upływem okresu wypowiedzenia oraz bez wypowiedzenia,
 • w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.
 1. Sposób wystawiania, treść oraz tryb wydania świadectwa pracy – UWAGA – WAŻNE INFORMACJE: wyjaśnienie problemów z wydawaniem świadectw pracy po umowach terminowych – po zmianach
 • uprawnienia pracownika w razie wystawienia niezgodnego z prawem świadectwa pracy, opóźnienie wydania świadectwa lub całkowite niewydajnie dokumentu,
 • co grozi pracodawcy za wcześniejsze wydanie świadectwa pracy,
 • kiedy trzeba wydać świadectwo pracy po umowie terminowej trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów,
 • jak wpisać w świadectwie wykorzystanie urlopu w sytuacji, gdy umowa nie ulega rozwiązaniu
 • co może zrobić pracodawca, jeśli zorientuje się, że wydane świadectwo ma błędy.
 1. Rozliczenie wymagalnych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy
 • wynagrodzenia za pracę,
 • godziny nadliczbowe i inne składniki wynagradzania,
 • urlop wypoczynkowy – w tym ekwiwalent za urlop niewykorzystany – nowe sposoby naliczania czasu pracy i urlopu, obowiązujące w 2012r.
 • odprawy wynikające z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły