Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Analiza wielowymiarowa z użyciem Power Pivot

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli chcecie Państwo:

 • zoptymalizować analizę dużych zbiorów danych
 • usprawnić proces raportowania w programie Microsoft Excel
 • nauczyć się tworzenia tabeli i wykresu przestawnego przy użyciu Power Pivot
 • pracować z wykresami, tabelami i kafelkami

zapraszamy na 2-dniowe warsztaty wypełnione praktyką kreowania złożonych modeli danych, jakie umożliwia dodatek Power Pivot.

Na warsztaty zapraszamy:

 • analityków
 • controllerów
 • osoby pracujące z danymi
 • osoby zajmujące się raportowaniem
 • wszystkich zainteresowanych tematem Power Pivot

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili tworzyć analizy na podstawie rozproszonych zbiorów zgromadzonych danych, konsolidować dane z różnych źródeł, a także generować atrakcyjne raporty podsumowujące.

Od uczestników wymagana jest znajomość programu Microsoft Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, pozwalająca na swobodne wykorzystywanie podstawowych narzędzi programu, jak również tworzenie formuły i funkcji.

Wymagania techniczne: Użytkownik posiada laptopa z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2013 lub 2016 z aktywowanymi dodatkami Power Pivot oraz Power View.

Uwaga: nie wszystkie wersje produkcyjne wymienione powyżej zawierają wspomniane dodatki. Użytkownik jest zobowiązany do zweryfikowania czy posiadana przez niego wersja programu Microsoft Excel zawiera dodatki niezbędne do aktywnego udziału w szkoleniu.

Dokładne informacje o wersjach pakietu Office zawierających dodatek Pover Pivot znajdują się TUTAJ

 

Dla prenumeratorów czasopism Wydawnictwa cena specjalna 1 190 zł netto od osoby.

Dzień 1:

1. Wprowadzenie                                       

 • Power Pivot – opis narzędzia
 • Okno dodatku Power Pivot
 • Czym jest model danych
 • Zalety wykorzystania Power Pivot w analizie danych

2. Pobieranie danych zewnętrznych                                      

 • Z bieżącego skoroszytu
 • Z innych plików programu Excel
 • Z plików tekstowych
 • Z baz danych

3. Relacje pomiędzy danymi

 • Widok danych vs widok relacji
 • Tworzenie relacji
 • Tworzenie hierarchii

Dzień 2:

1. Zastosowanie języka DAX (Data Analysis Expressions)                                        

 • Tworzenie kolumn obliczeniowych
 • Tworzenie miar
 • Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności - KPI

2. Tabele i wykresy przestawne         

 • Tworzenie tabeli i wykresu przestawnego korzystającego z Power Pivot
 • Różnice między tabelą przestawną opartą o Power Pivot a standardową tabelą przestawną
 • Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do obsługi tabeli przestawnej
 • Dodawanie miar wyliczanych do tabeli przestawnej

3. Dynamiczne raporty w Power View

 • Praca z wykresami, tabelami i kafelkami
 • Sortowanie i filtrowanie danych, użycie fragmentatorów
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły