Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Analiza finansowa dla menedżerów (niefinansowych)

4 moduły szkoleniowe, w 4 kolejne piątki wysyłane na adres e-mail

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 4-częsciowy kurs nauczy Państwa czytać sprawozdanie finansowe na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy analizy finansowej i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcieli lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

 • 4 moduły szkoleniowe w formie materiałów wysyłanych e-mailem
 • Zestaw 4 testów sprawdzających wiedzę do pracy samodzielnej
 • 3 studia przypadków - praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy
 • Płyta CD zawierająca komplet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią interpretację sprawozdań finansowych osobom bez specjalistycznego przygotowania.

Program kursu:

Moduł I

Analiza rentowności – start kursu 19 października 2018

 1. Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
 2. Wskaźniki rentowności i zyskowności
 3. Analiza rentowności i zyskowności – przykład

Zdanie sprawdzające: test wiedzy

Moduł II

Analiza sprawności – 26 października 2018

 1. Definicja i istota obrotowości (sprawności)
  działania
 2. Wskaźniki unieruchomienia
 3. Wskaźniki obrotowości aktywów
 4. Wskaźniki cyklu środków pieniężnych
 5. Analiza sprawności działania – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą danych

Moduł III

Analiza zadłużenia – 2 listopada 2018

 1. Analiza finansowania działalności gospodarczej
 2. Analiza bezpieczeństwa finansowego
 3. Analiza zdolności do obsługi długu
 4. Analiza zadłużenia – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą danych

Moduł IV

Analiza płynności – 9 listopada 2018

 1. Definicja płynności finansowej i metody jej
  pomiaru
 2. Statyczne miary płynności finansowej
 3. Dynamiczne miary płynności finansowej
 4. Analiza płynności – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą danych

Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły
Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły