Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Akademia controllingu i rachunkowości zarządczej

Analizy finansowe, zarządzanie rentownością, minimalizacja ryzyka finansowego - STOPIEŃ II

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj
 • Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają rzetelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
 • Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
 • Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ - ogólnopolskim certyfikowanym kursie przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling".

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i kierowników operacyjnych, controllingu czy też finansowych. Do wszystkich pracowników zajmujących się analizą kosztów, rachunkowością zarządczą oraz controllingiem.

6 - tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warszataty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia przydatne w controllingu finansowym i sprzedażowym oraz w procesie raportowania i budżetowania
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych podczas specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat ukończenia Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej potwierdzony przez zespół autorski magazynu „Controlling” po zaliczeniu egzaminu końcowego

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Poznają Państwo najnowsze kierunki analizy i sprzedaży kosztów stosowane w najlepszych firmach w Polsce
 • Dostosują Państwo metody budżetowania kosztów i przychodów do specyfiki swojej firmy
 • Wdrożą Państwo rozwiązania, które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe
 • Zyskają Państwo dostęp do narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów
 • Efektywnie wykorzystają Państwo instrumenty controllingu finansowego, sprzedażowego i personalnego do zoptymalizowania procesów w firmie

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie działania wdrożyć, aby zredukować koszty organizacyjne i zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku?
 • Jak zarządzać ryzykiem operacyjnym wykorzystując instrumenty pochodne?
 • Jak skalkulować koszty marketingu w stosunku do uzyskiwanych efektów?
 • Kiedy podział uprawnień decyzyjnych w firmie ma sens i jak skutecznie zarządzać ośrodkami decyzyjnymi?
 • Jakie warunki powinno spełniać efektywne raportowanie?
 • Jak wybrać system budżetowania, który najlepiej sprawdzi się w danej firmie?

 

UWAGA: istnieje możliwość wzięcia udziału we wszystkich trzech stopniach Akademii w specjalnej cenie 3 490 zł netto od osoby. Szczegóły informacyjne poniżej:

STOPIEŃ I

STOPIEŃ III

 

W cenie szkolenia zawarta jest roczna e-prenumerata czasopisma "Magazyn Controlling".

Cena dla obecnych prenumeratorów "Magazynu Controlling" wynosi 980 zł netto od osoby (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie nr klienta)/2 940 zł netto za udział w trzech stopniach.

1. Warsztaty stacjonarne: Zarządzanie kosztami i rentownością - 15 maja 2015 Warszawa

 • Jak zidentyfikować koszty, które najbardziej wpływają na wynik finansowy firmy – analiza kosztów działań
 • Jakie działania wdrożyć, aby zredukować koszty organizacyjne i zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku
 • W jaki sposób kalkulować koszty niewykorzystania zasobów na podstawie rachunku kosztów

Zestaw gotowych narzędzi na pendrivie: Wykorzystanie Excela w analizie kosztów i rentowności – przykłady

2. Lekcja multimedialna: Controlling finansowy - 22 maja 2015

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa – wstępna, wskaźnikowa czy mierników syntetycznych? – wady i zalety
 • Jak zarządzać ryzykiem operacyjnym wykorzystując instrumenty pochodne
 • Badanie potencjału strategicznego firmy – bilans strategiczny, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza łańcucha wartości

Zestaw gotowych narzędzi na pendrivie: Wykorzystanie Excela w controllingu finansowym – przykłady

3. Lekcja multimedialna: Controlling marketingu i sprzedaży - 29 maja 2015

 • Jak skalkulować koszty marketingu w stosunku do uzyskiwanych efektów – przykładowe narzędzia
 • Wpływ organizacji działu sprzedaży w przedsiębiorstwie na system raportowania sprzedaży – dobre praktyki
 • Dostosowanie systemu premiowania przedstawicieli handlowych do założonego planu sprzedażowego

Zestaw gotowych narzędzi na pendrivie: Wykorzystanie Excela w controllingu sprzedaży – przykłady

4. Lekcja multimedialna: Controlling ośrodków decyzyjnych - 5 czerwca 2015

 • Kiedy podział uprawnień decyzyjnych w firmie ma sens – rola i zadania ośrodków decyzyjnych
 • Jak skutecznie zarządzać ośrodkami decyzyjnymi – standardy podejmowania decyzji jako narzędzie kontroli
 • Budżetowanie w ujęciu ośrodków kosztowych

Zestaw gotowych narzędzi na pendrivie: Raportowanie kosztów ośrodków decyzyjnych w Excelu - przykłady

5. Lekcja multimedialna: Raportowanie - 12 czerwca 2015

 • Jakie warunki powinno spełniać efektywne raportowanie – przykłady efektywnych i nieefektywnych raportów
 • Rodzaje raportów controllingowych – korzyści i zagrożenia z zastosowania raportu finansowego i operacyjnego
 • Wdrożenie raportowania zarządczego – dobre praktyki

Zestaw gotowych narzędzi na pendrivie: Wykorzystanie Excela w raportowaniu – przykłady

6. Warsztaty stacjonarne: Budżetowanie - 19 czerwca 2015 Warszawa

 • Budżet operacyjny i finansowy – jak wybrać system budżetowania, który najlepiej sprawdzi się w danej firmie
 • Metody uelastyczniania budżetu – budżetowanie alternatywne, współczynnik zmienności, metoda kosztów krańcowych
 • Wykorzystanie narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego w procesie budżetowania – przykłady

Zestaw gotowych narzędzi na pendrivie: Wykorzystanie Excela w budżetowaniu

 

Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły