Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Zgłoszenie

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu

5. Forum Szefów Sprzedaży

5 kroków do zwycięstwa w bitwie o współczesnego klienta. Czy to już koniec ery "uniwersalnych żołnierzy"?

Miejsce i termin:

Warszawa, 22-23.11.2018

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawna ul. 17 Stycznia) Warszawa

Uczestnicy szkolenia:
+ dodaj kolejnego uczestnika

Dane do faktury (*) pola obowiązkowe

1 - 25 26 - 50 powyżej 50


Osoba kontaktowa

Uwagi lub adres korespondencyjny (jeśli odmienny od fakturowego)


Ceny i procedura płatności

Koszt uczestnictwa 1 osoby 1590 zł + VAT


Po przesłaniu do organizatora niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Plan zajęć oraz faktura VAT, na podstawie której należy dokonać płatności przed szkoleniem, zostaną do Państwa przesłane 5 dni roboczych przed seminarium na wskazany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.


Rabaty

5% przy zgłoszeniu do 2 i 3 osób

10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób


Regulamin uczestnictwa

Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego pełnymi kosztami udziału.


Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.


Akceptuje regulamin sprzedaży oraz potwierdzam zaznajomienie się z Polityką Prywatności.


Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60-538, NIP: 778-115-70-12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.