Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Rewolucja w przepisach o sukcesji

i jej wpływ na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych

Miejsce i termin:

Poznań, 25.01.2019

SALEOMEGA.pl sale szkoleniowe i konferencyjne, ul. Dąbrowskiego 79a, Poznań

Zgłoś się

W jaki sposób przekazać firmę dzieciom? Jak dorobek życia, lata wypracowanych kontaktów handlowych i pracujących w firmie ludzi, sprawnie i bez utraty płynności finansowej przeprowadzić przez proces przeniesienia na spadkobierców? Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 25.11.2018 roku przynosi rewolucyjne zapisy, które dają możliwość zachowania "sztafety pokoleń" w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa po śmierci właściciela.
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego doświadczony prawnik omówi stworzone przez ustawę warunki do podjęcia strategicznych decyzji w zakresie szeroko rozumianej sukcesji w biznesie.

 • właściciele firm
 • przedsiębiorcy
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych, biur podatkowych, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządu sukcesyjnego

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i poznają praktyczne wskazówki dotyczące powołania zarządcy sukcesyjnego, jego uprawnień oraz skutków jego ustanowienia dla przedsiębiorstwa w spadku.
Przedstawiona problematyka pozwoli na merytoryczną refleksję na temat przyszłości firmy, a także stworzy warunki do podjęcia strategicznych decyzji w zakresie zachowania ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej. Szkolenie będzie stanowiło okazję do konsultacji z prawnikiem oraz do wymiany opinii z pozostałymi uczestnikami w zakresie szeroko rozumianej sukcesji w biznesie.

 1. Wprowadzenie do tematyki sukcesji w biznesie.
 2. Dotychczasowy stan prawny dotyczący sukcesji działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej (przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej).
 3. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego:
  • powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę za życia
  • uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
  • zmiana podmiotu pełniącego funkcję zarządcy sukcesyjnego.
 4. Zarząd „przedsiębiorstwem w spadku” do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
 5. Zasady ogólne wykonywania zarządu sukcesyjnego.
 6. Stosunki pomiędzy spadkobiercami a podmiotem sprawującym zarząd sukcesyjny:
  • zasady wynagradzania zarządcy sukcesyjnego
  • udział w zyskach i stratach przedsiębiorstwa w spadku
  • ustalenie składników majątkowych przedsiębiorstwa w spadku.
 7. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku.
 8. Zarząd sukcesyjny a koncesje, decyzje i pozwolenia dotyczące przedsiębiorstwa.
 9. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej a ustanowienie zarządu sukcesyjnego.
 10. Aspekty podatkowo – ubezpieczeniowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.
 11. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.
 12. Podsumowanie: ogólna ocena regulacji, wnioski dotyczące przyszłych zmian w ustawodawstwie, dyskusja.
Poleć znajomym Dodaj do kalendarza
Czas trwania:

09.00-16.00

Wykładowca | Trener:

Piotr Gębiak

Radca prawny i wspólnik w kancelarii Antkowiak Gębiak i Wspólnicy. Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Prawa Bankowego organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Praktykę zawodową rozpoczął w Kancelarii zajmującej się obsługą przedsiębiorstw, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie obsługi biznesu z naciskiem na prawne aspekty dotyczące nieruchomości oraz postępowań sądowych i administracyjnych. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kapitałowych oraz rynku papierów wartościowych. Od 2012 r. doradza grupie funduszy inwestycyjnych, w tym w transakcjach dotyczących fuzji i przejęć, a także w sporach sądowych i arbitrażowych. Pełni funkcję kuratora rejestrowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

 

Cena:

799 zł netto

Zgłoś się >

Zobacz również

e-kurs mailowy

Sukcesja prawna przedsiębiorstwa

Rewolucyjne zapisy w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Szczegóły