Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Konferencja

Handel z Rosją – problemy i rozwiązania

Wejście na rynek rosyjski i efektywna współpraca ze wschodnimi partnerami

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Współpraca gospodarcza między Polską a Rosją rozwija się niezwykle dynamicznie. W ostatnich latach rosną obroty handlowe oraz poziom inwestycji. Na otwarcie przedstawicielstwa w Rosji decyduje się mnóstwo polskich firm. Obecny czas reform w rosyjskiej gospodarce, polegających na liberalizacji rynku
i obniżaniu podatków, sprzyja inwestycjom na terenie Federacji. Szansą są także duże międzynarodowe imprezy sportowe.

Jeśli rozpoczynają Państwo lub planują eksport do Rosji, warto skorzystać z wyjątkowej okazji i spotkać się z ekspertem, który od dawna działa na rynku rosyjskim, gdzie istnieje silna konkurencja, ale są też niezwykłe możliwości.

 

Zapraszamy:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli firm,
 • przedstawicieli zarządu i członków rad nadzorczych,
 • dyrektorów zarządzających,
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane współpracą z partnerami na rynku rosyjskim.

Tematyka konferencji koncentruje się na specyfice rynku rosyjskiego. Wykładowcy przyjrzą się szczegółowo możliwości wejścia na ten rynek, technikom poszukiwania odpowiednich partnerów biznesowych oraz podstawowym zasadom biznesu.
Na podstawie długoletniej praktyki wykładowców omówione zostaną sposoby transportu towarów do Federacji Rosyjskiej, wyjaśnione kwestie celne i problemy transferów finansowych. Skupimy się również na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego w transakcjach handlowych.

DZIEŃ I: 9.30 – 16.00

 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU

 

 1. Charakterystyka rynku rosyjskiego
 • wydajność priorytetowych regionów
 • wyniki priorytetowych sektorów
 • przewaga konkurencyjna polskich eksporterów
 1. Możliwość wejścia na rynek rosyjski
 • analiza rynku
 • sposoby wejścia na rosyjski rynek
 • tworzenie oddziałów
 • wybór partnerów biznesowych

 

PRAWO W FEDERACJI

 

 1. Podstawowe zasady działalności gospodarczej
  w Rosji
 • oddział, przedstawicielstwo czy spółka – co i kiedy bardziej się opłaca,
 • rejestracja filii – terminy, dokumenty, opłaty, instytucje, w których trzeba ją rejestrować, czas potrzebny na rejestrację
 • przedstawicielstwo – kiedy warto je powoływać
 • procedura rejestracji spółki z o.o. – dokumenty, opłaty i kapitał zakładowy, osoby reprezentujące, czas potrzebny na rejestrację, urzędy,
  w których należy zgłosić spółkę
 1. Inne, popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • spółka akcyjna
 • spółka z dodatkową odpowiedzialnością
 • towarzystwo na wierze (spółka komandytowa)
 • państwowa rejestracja osoby prawnej
 • nabycie udziałów w spółce rosyjskiej w kontekście przepisów o ochronie konkurencji
 • zakup gotowej firmy
 1. Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań
  i windykacja należności

 

Dzień II 9.00 – 15.00

 

PODATKI W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

 

 1. System podatkowy w Rosji
 • ewidencja podatkowa
 • podatki federalne: VAT, podatek akcyzowy, dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, dochodu organizacji, za korzystanie z obiektów przyrodniczych, wodny, od wydobycia zasobów naturalnych
 • podatki regionalne: od majątku organizacji, od gier hazardowych, podatek transportowy
 • podatki miejskie: np. od ziemi
 • uproszczony system opodatkowania – kiedy można z niego korzystać
 • podatkowy kontekst umów licencyjnych
 • polsko-rosyjska umowa w sprawach unikania podwójnego podatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 1. Cła w Federacji Rosyjskiej
 • opłaty celne – wysokość oraz tryb uiszczania ceł i podatków
 • zgłoszenie towarów do odprawy celnej
 • procedury celne
 • odwołanie od decyzji organów celnych
 • unia celna – zalety dla Polskich kontrahentów
 1. Wybrane aspekty umów handlowych zawieranych przez podmioty polskie z podmiotami prawa federacji rosyjskiej
 • certyfikaty
 • forma umowy handlowej
 • zdolność do czynności prawnych rosyjskiej strony umowy
 • umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
 • rozwiązanie umowy sprzedaży
 • sąd polubowny
 • uznawanie i wykonywanie w Rosji wyroków polskich sądów
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Sukcesja prawna przedsiębiorstwa

Rewolucyjne zapisy w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Szczegóły