Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Dokumentacja pracownicza

Tworzenie i przechowywanie dokumentów - aspekty praktyczne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z chwilą zatrudnienia pracownika każdy pracodawca musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, jakie na nim spoczną. Akta osobowe pracowników muszą być przechowywane w firmie przez 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika grozi wysoka grzywna. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają dostęp do wyspecjalizowanych kadr odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, daltego też zapraszamy do udziału w e-szkoleniu, które pomoże (szczególnie małym przedsiębiorcom) zapoznać się z listą niezbędnych dokumentów, które pracodawca musi przygotować, aby móc zatrudniać pracobiorców.

 • pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • właściele firm, pracodawcy
 • pracownicy biur rachunkowo-księgowych

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, co pozwoli uniknąć błędów i ich skutków.

MODUŁ I – 11 sierpnia 2017

Zatrudnianie pracowników

 1. Definicja stosunku pracy
 2. Rodzaje umów
  1. Umowa na okres próbny
  2. Umowa na czas określony
  3. Umowa na czas nieokreślony
  4. Umowy cywilno prawne
  5. Elementy obowiązkowe umowy
 3. Szkolenie BHP pracownika i pracodawcy
 4. Obowiązki wobec ZUS

MODUŁ II – 18 sierpnia 2017

Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
 2. Kwestionariusz osobowy pracownika
 3. Wstępne badania lekarskie
 4. Dokumentacja pracownicza
 5. Akta osobowe
 6. Ewidencja czasu pracy
 7. Imienna karta (lista) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 8. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego
 9. PIT-2
 10. Oświadczenie o kosztach
 11. Ocena ryzyka

MODUŁ III – 25 sierpnia 2017

Rozwiązanie umowy o pracę

 1. Rozwiązanie umowy o pracę – uwagi ogólne
 2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 4. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę
 5. Pracownik a związek zawodowy
 6. Liczenie okresów wypowiedzenia
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 9. Inne przyczyny rozwiązania umowy o pracę
 10. Wypowiedzenie umowy na czas określony
 11. Świadectwo pracy

MODUŁ IV – 1 września 2017

Pozostałe zagadnienia

 1. Zatrudnianie młodocianych
 2. Zatrudnianie cudzoziemców
 3. Telepraca
 4. Ryczałt za pranie odzieży
 5. Umowa o pracę a umowa zlecenia – różnice
Zapytaj

Zobacz również

Forum

4. Forum Informacji Zarządczej

Analityka i prezentacja danych w Systemie Informacji Zarządczej - trendy i inspiracje 2018

Szczegóły