Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Co zmienia RODO?

Wdrożenie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - plan działania od A do Z

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jesteś praktykiem? Pełnisz rolę ABI lub ADO w instytucji? Na co dzień zajmujesz się problematyką ochrony danych osobowych? Przygotuj się na duże zmiany, które przyniesie RODO!

Aby się dobrze do tych zmian przygotować i nakreślić właściwy kierunek działań mający na celu zgodną z prawem ochronę danych osobowych w organizacji, niezbędne jest stworzenie „banku informacji” o RODO. Na szkoleniu przekażemy praktyczne wskazówki, które ułatwią profesjonalne i bezpieczne realizowanie zadań należących do ABI/ADO, wyjaśnimy najnowsze zmiany prawne i omówimy rolę i kompetencje GIODO. Zmiany RODO są nieuniknione i długofalowe. Udział w szkoleniu zapewni rzetelną wiedzę do wykorzystania w konstruktywnym działaniu.

Adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do wszystkich osób chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych. Zapraszamy działy HR, marketing, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych. Na szkoleniu będziemy omawiali wpływ Rozporządzenia zarówno na sektor publiczny, jak i prywatny.

Celem szkolenia jest:

 1. dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, które będą stosowane od 25 maja 2018 r. wynikających z RODO.
 2. przedstawienie porównania obowiązków organizacji (Spółek, instytucji publicznych) i praw osób, których dane są gromadzone, obecnie i po 25 maja 2018 roku.
 3. przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych związanych z wejściem w życie RODO,
 4. zbudowanie „bazy informacji” o RODO, dzięki której będę mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w organizacji.

 

Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO, tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

UWAGA: dla prenumeratorów i klientów Wydawnictwa cena specjalna za udział w szkoleniu - 599 zł netto od osoby

 

1. Wprowadzenie

 • Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? - krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
 • Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
 • RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)

2. Podstawowe pojęcia

 • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
 • podstawy i terminologia według UODO
 • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
 • zmiany w podstawowych definicjach
 • nowe definicje i terminy w RODO
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice

3. Filar I: Legalność przetwarzania danych osobowych

 • Filar I: Legalność według UODO (przypomnienie):
  • zasady przetwarzania danych w UODO
  • przesłanki legalności przetwarzania danych na gruncie UODO
  • powierzenie przetwarzania danych
  • przekazywanie danych do państw trzecich
 • Filar I: Legalność według RODO:
  • zasady przetwarzania danych w RODO
  • przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem regulacji dot. udzielania zgody  w tym wyrażenia zgody przez dziecko
  • powierzenie przetwarzania danych
  • transgraniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie
  • pojęcie profilowania – warunki legalnego tworzenia profili

4. Filar II: Świadomość przetwarzania danych osobowych

 •  Filar II: Świadomość według UODO (przypomnienie):
  • ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
  • rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
 • Filar II: Świadomość według RODO:
  • szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  • budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
  • privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

5. Filar III: Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

 • Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie):
  • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
  • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Zabezpieczenia według RODO:
  • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
  • ocena skutków dla ochrony danych
  • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
  • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • certyfikacja i kodeksy postępowania
  • rejestrowanie czynności przetwarzania

6. Filar IV: Obowiązki względem Regulatora

 • Obowiązki względem Regulatora według UODO (przypomnienie):
  • zgłaszanie zbiorów danych do GIODO
  • zgłaszanie ABI do GIODO
 • Obowiązki względem Regulatora według RODO:
  • zgłaszanie IOD
  • zgłaszanie incydentów
  • konsultowanie innowacyjnych procesów na danych z regulatorem
  • uwzględnianie wytycznych i zaleceń

7. Filar V: Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane według UODO (przypomnienie):
  • obowiązki informacyjne
  • pozostałe prawa:
   • wycofanie zgody
   • prawo do sprzeciwu
   • prawo do informacji
   • żądanie zaprzestania przetwarzania z uwagi na szczególną sytuację
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane według RODO:
  • nowe treści obowiązków informacyjnych
  • pozostałe prawa, np.:
   • wycofanie zgody
   • przenoszenie danych
   • prawo do bycia zapomnianym
   • prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
   • prawo do sprostowania
   • prawo do ograniczenia przetwarzania
   • prawo do sprzeciwu
 • Tryby korzystania z praw

8. Pozostałe zagadnienia:

 • Nowe kompetencje regulatora, kary finansowe, szacowanie realnego ryzyka prawnego
 • Jak skutecznie przygotować się do wejścia w życie RODO?
 • Korzyści i zagrożenia związane z wejściem w życie RODO
 • Źródła wiedzy i informacji związanej z RODO
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Efektywne raportowanie

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
e-kurs mailowy

Excel w budżetowaniu i planowaniu

Praktyczne narzędzia dla specjalisty ds. controllingu

Szczegóły