Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Lista szkoleń

Explanator proponuje szkolenia zamknięte – formy ściśle dopasowane do kultury organizacyjnej i potrzeb Państwa przedsiębiorstw. Aby stworzyć szkolenie idealnie dopasowane do profilu firmy współpracujemy ściśle ze zleceniodawcą – tak na etapie definiowania potrzeb, jak i oceny efektywności szkolenia. Poprzez nasze przywiązanie do praktycznego charakteru szkoleń „in company” wspomagamy realizację Państwa celów w zakresie rozwoju zawodowego kadr zarządzających i pracowników.

Pobierz katalog

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych dotyczących SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Zapytanie ofertowe
Szkolenia zamknięte

Ocena okresowa pracowników

Praktyczne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Obecnie ocena pracownika staje się kompleksowym narzędziem zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi większości organizacji, w tym również polskich. Jej znaczenie jest szczególnie duże, ponieważ może być wykonywana praktycznie we wszystkich fazach, które składają się na proces kierowania pracownikami (od procesu planowania zasobów ludzkich, poprzez kierowanie karierą pracowników, aż po określanie strategii personalnej organizacji).

Miejsce i termin:

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Wykładowca:

Anna Bęczkowska

Szczegóły
Szkolenia zamknięte

Współpraca gospodarcza z partnerem zagranicznym

Obecnie wiele krajów dysponuje  ciekawymi mozliwościami importowymi i eksportowymi dla polskich przedsiębiorców. Aby skutecznie wykorzystać potencjał zlokalizowany na rynkach zagranicznych zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących m.in. współpracy gospodarczej z Chinami, Indiami, państwami Bliskiego Wschodu, Turcją czy Rosją.

Miejsce i termin:

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Wykładowca:

Zespół ekspertów

Szczegóły
szkolenie

Skuteczne zarządzanie projektami

Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy zespołów projektowych

  • Dlaczego tak wiele projektów kończy swój żywot na etapie planowania?
  • Dlaczego mimo zaangażowania najlepszych współpracowników nie udaje się doprowadzić projektu do końca?
  • Dlaczego tak łatwo ulatuje entuzjazm i motywacja, a narasta frustracja i konflikty w zespole?

Miejsce i termin:

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Wykładowca:

Andrzej Sieradzki

Szczegóły
szkolenie

Zmiana, kryzys, konflikt w organizacji

Warsztaty praktyczne dla pracowników i kierowników stojących w obliczu gwałtownych zmian

Przełożeni muszą stawić czoła wyzwaniom biznesowym w okresie dekoniunktury gospodarczej oraz sprostać rosnącym oczekiwaniom podwładnych. Zapotrzebowanie na umiejętności przywódcze w trudnych czasach bardzo rośnie. Nie da się uniknąć tej presji. Można się jednak do trudnych warunków działania przygotować poprzez wyposażenie kierowników wszystkich szczebli w techniki zarządzania, które zwiększają ich umiejętność adaptacji...

Miejsce i termin:

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Wykładowca:

dr Marcin Żółtak

Szczegóły