Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Zgłoszenie

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu

4. Forum Nowoczesnego Controllingu

LEAN, czyli nie tylko o controllingu produkcji. Inspiracje - narzędzia - praktyczne rozwiązania

Miejsce i termin:

Warszawa, 26-27.10.2017

Hotel LORD, Al. Krakowska 218 Warszawa - Okęcie

Uczestnicy szkolenia:
+ dodaj kolejnego uczestnika

Dane do faktury (*) pola obowiązkowe

1 - 25 26 - 50 powyżej 50


Osoba kontaktowa

Uwagi lub adres korespondencyjny (jeśli odmienny od fakturowego)


Ceny i procedura płatności

Koszt uczestnictwa 1 osoby 1490 zł + VAT


Po przesłaniu do organizatora niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Plan zajęć oraz faktura VAT, na podstawie której należy dokonać płatności przed szkoleniem, zostaną do Państwa przesłane 5 dni roboczych przed seminarium na wskazany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.


Rabaty

5% przy zgłoszeniu do 2 i 3 osób

10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób


Regulamin uczestnictwa

Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego pełnymi kosztami udziału.


Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.


Akceptuję regulamin uczestnictwa w szkoleniu.


Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z dn. 29 sierpnia 1997 r.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z dn. 18 lipca 2002 r.).