Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Zatrudnianie cudzoziemców

Aktualne procedury i dokumentacja

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP obwarowane są licznymi wymogami formalnymi. Część tych formalności leży w gestii pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowca. Jeżeli chcesz być na bieżąco z procedurami oraz dokumentacją dla zatrudnianych w Polsce obcokrajowców zapraszamy na szkolenie, podczas którego w łatwy sposób dowiesz się jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie spełnić wymogi, aby zgodnie z prawem przyjąć do pracy osoby spoza terytorium RP.

 • Pracownicy działu kadr i księgowości
 • Właściciele firm/pracodawcy
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Doradcy podatkowi

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy otrzymają gotowe kompendium wiedzy na temat procedur oraz dokumentacji związanej z podatkami oraz ubezpieczeniem, które należy wypełnić w przypadku przyjęcia do pracy obcokrajowców. Podczas spotkania będzie okazja do dyskusji i analizy przypadków wziętych z życia firmy oraz wchodzących zmian w przepisach.

1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady ogólne

 • zatrudnienie cudzoziemców z UE a zatrudnianie cudzoziemców z państw trzecich
 • obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca i wyjątki od niego
 • obowiązki dokumentacyjne
 • procedura oświadczeniowa
 • test rynku pracy
 • korzystanie z pracy cudzoziemców zatrudnionych przez podmioty zagraniczne

2. Konsekwencje dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców niezgodnie z prawem

 • odpowiedzialność karna za niezgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemca
 • konsekwencje ukarania za naruszenie przepisów prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • odpowiedzialność solidarna zleceniodawcy względem cudzoziemców zatrudnionych przez podwykonawcę
 • dodatkowe koszty związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca

3. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa)
 • ustalenie rezydencji podatkowej wg polskich przepisów i umów międzynarodowych
 • miejsce opodatkowania dochodów pracowników – zasady ogólne i wyjątki od nich
 • opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • obowiązki polskiego pracodawcy jako płatnika wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom
 • samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce
 • właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
 • roczne informacje podsumowujące (IFT-R, PIT-11)
 • obowiązki informacyjne przy korzystaniu nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne (informacja OTD-W1)

4.  Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców

 • opłacanie składek za cudzoziemców z UE i z państw trzecich
 • oddelegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce przez podmiot zagraniczny a ubezpieczenia społeczne

5. Planowane zmiany w przepisach prawa

 • nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • nowe sposoby zatrudniania cudzoziemców
 • nowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

EXCEL dla początkujących

Zasady budowania przejrzystych skoroszytów

Szczegóły