Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Finansowe aspekty konstrukcji biznesplanu

Ocena inwestycji biznesowej krok po kroku

Miejsce i termin:

Cała Polska - szkolenie on-line, 11.08.2017-1.09.2017

E-kurs mailowy

Zgłoś się

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby napisać dobry biznesplan. Ten 4-częściowy kurs nauczy Państwa jak dokonywać szacunków i analiz finansowych oraz jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych działań.

Pomoże to w trafnym podejmowaniu kluczowych decyzji dla oceny powodzenia przedsięwzięcia. Poznanie finansowych aspektów biznesplanu, stanowiących jego najważniejszą część, pozwoli na tworzenie jeszcze bardziej wiarygodnych i rzetelnych dokumentów.

Szkolenie jest skierowane do osób, które wiedzą, że stworzenie dobrego biznesplanu jest podstawą sukcesu przedsięwzięcia, mają już wiedzę o podstawowych aspektach pisania tego typu dokumentów i chcą ją poszerzyć o twarde elementy dotyczące optymalnego o zarządzania środkami finansowymi. Z informacji zawartych w szkoleniu mogą skorzystać nie tylko nowi przedsiębiorcy czy właściciele już istniejących firm, ale również menedżerowie odpowiedzialni za nowe projekty oraz osoby ubiegające się o dofinansowanie (np. z banku, grantów, funduszy unijnych). Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

 • 4 moduły szkoleniowe w formie materiałów wysyłanych e-mailem
 • Zestaw testów sprawdzających wiedzę do pracy samodzielnej
 • Płyta CD zawierająca komplet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią napisanie efektywnego biznesplanu osobom bez specjalistycznego przygotowania. Uczestnicy poznają zasady przygotowania założeń finansowych, ich wpływ na płynność finansową i skuteczność przedsięwzięcia.

Każdy uczestnik otrzyma płytę z kompletem materiałów.

Moduł I

Biznesplan – istota, funkcje i struktura– start kursu 11.08.2017

 1. Funkcje biznesplanu
 2. Zasady planowania
 3. Założenia metodyczne opracowania biznesplanu
 4. Struktura biznesplanu
 5. Założenia do biznesplanu

Zdanie sprawdzające wiedzę

Moduł II

Inwestycje – istota i pojęcie inwestycji, klasyfikacje, przebieg procesu inwestycyjnego - 18.08.2017

 1. Istota i pojęcie inwestycji
 2. Wskaźniki unieruchomienia
 3. Klasyfikacja inwestycji
 4. Przebieg projektu inwestycyjnego
 5. Analiza sprawności działania – przykład

Zdania sprawdzające wiedzę

Moduł III

Rachunek opłacalności inwestycji – budżet, przepływy pieniężne i proste metody oceny – 25.08.2017

 1. Budżet inwestycji
 2. Wykorzystanie przepływów pieniężnych netto
 3. Proste metody oceny efektywności inwestycji
 4. Analiza zadłużenia – przykład

Zdania sprawdzające wiedzę

Moduł IV

Rachunek opłacalności inwestycji – metody dyskontowe – 01.09.2017

 1. Zmodyfikowane metody dyskontowe – problem reinwestycji

Zdania sprawdzające wiedzę

Poleć znajomym Dodaj do kalendarza
Czas trwania:
Wykładowca | Trener:

dr Artur Stefański

doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener biznesu, praktyk gospodarczy (kilkuletni staż w bankowości korporacyjnej w obszarze oceny ryzyka kredytowego, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego), samodzielny konsultant finansowy. Realizował projekty m.in. dla Vox Meble, Skoda Auto Polska, Hochland, PKO BP oraz liczne szkolenia dla przedstawicieli małych i średnich firm.

Cena:

249 zł netto

Zgłoś się >

Zobacz również

e-kurs mailowy

Dokumentacja pracownicza

Tworzenie i przechowywanie dokumentów - aspekty praktyczne

Szczegóły